• Ping pong cu facturile de salubritate

  •   Cum scapi de plata datoriilor, o lecţie predată de Primăria Făgăraş contribuabililor făgărăşeni  

În adunarea generală a acţionarilor de la Salco Serv SA programată la sfârșitul lunii ianauraie  2022, consilierii locali au aflat de la directorul general Melania Ardelean  despre situaţia economică  dezastruoasă a societăţii cauzată în principal de Primăria Făgăraş care nu a plătit serviciile prestate. ,,Nu s-a putut lua vreo decizie întrucât AGA a fost întreruptă de primar care anunţa începerea şedinţei legislativului. Totul a avut însă un interes“, au spus consilierii locali care pun falimentul societăţii de salubritate pe seama Primăriei Făgăraş. ,,La începutul anului trecut, a fost un întreg circ legat de serviciile de salubritate. Se ameninţa că nu se va mai ridică gunoiul dacă nu aprobăm taxa de salubritate de 16 lei, adică majorată. Acum taxa de salubritate nu s-a aprobat şi nu mai zice nimeni nimic. Cum încasează primăria taxa de salubritate dacă nu are o bază legală, nu a fost aprobată în CL Făgăraş? Nici n-am avut un proiect de hotărâre legat de serviciile de salubritate pentru 2022“ spun majoritatea consilierilor locali.

Datorie de peste 500.000 euro

La data de  4 ianuarie 2022, conform situaţiei prezentate de directoarea Melania Ardelean, Primăria Făgăraş mai avea de plătit la Salco suma de 2.789.503,27 lei. Pentru a nu plăti această restanţă de peste 500.000 de euro, Primăria Făgăraş a cerut societăţii să storneze facturile în cauză. În paralel a supus analizei Legislativului un proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui serviciu de salubritate al primăriei.

Stornare de facturi cu cântec

,,Referitor la stornările solicitate prin adresa 54/12.01.2022, nu suntem de acord cu stornările de pe anii 2019-2020. Facem precizarea că în anul 2019 am calculat prestaţiile la 13 lei/persoană, pornind de la un număr de persoane declarate de 26.515, iar cantitatea de deşeuri a fost de 7740,23 tone realizată faţă de cea programată de 7398,84 tone, deci s-a realizat o cantitate în plus de 341,39 tone. În cursul anului 2020 s-a calculat preţul prestaţiilor de 9 lei/persoană pornind de la un număr de 28.507 persoane deci au fost înregistrate 1992 persoane în plus iar cantitatea de deşeuri realizată a fost de 6.242,84 tone, faţă de cea programată de 7,131,6 tone, deci cu 888,76 tone mai puţin la un număr mai mare de persoane. Pentru perioada anilor 2019 şi 2020 s-au încheiat situaţiile financiare anuale şi nu se mai pot face stornări, care trebuiau făcute la sfârşitul fiecărui an financiar. Pentru anul financiar 2021 s-a calculat  preţul de persoană de 16 lei pentru o cantitate programată de 5370 tone şi s-a realizat o cantitate de 6.491,73 tone, ceea ce presupune să efectuăm o stornare de 312.604,23 lei“ arată adresa remisă de directorul general Ardelean Consiliului Local Făgăraş.

 

Primăria Făgăraş nu respectă actele normative locale

Printr-o altă adresă semnată de Malania Ardelean  este informat Legislativul despre prescrierea sumei de 121.877,15 lei însemnând facturile emise de Salco Serv SA către Primăria Făgăraş  în perioada 2017 şi 2018 ca taxă specială   pentru persoanele care au beneficiat de serviciile Salco fără ca acestea să fie declarate ca număr de primărie.  ,,Facturile de măturat neîncasate sunt în sumă de 733.056,88 lei, iar cele din activitatea de deszăpezit  aferente anului 2021 reprezintă suma de 666.589,77 lei. La data de 20.01 2022 avem facturi de achitat către furnizori în sumă de 1.133.849,23 lei“ mai informează directorul Salco Serv. Ardeleanu invocă  HCL 45/31.03.2015  amintind primăriei că ,,Municipiul Făgăraş are obligaţia să deconteze lunar operatorului de salubritate conform prevederilor legale, direct din bugetul local contravaloarea prestaţiilor efectuate de utilizatori fără contract în baza situaţiilor lunare întocmite de către operator şi verificate de către persoanele împuternicite în acest sens“.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here