Consiliul Judeţean Braşov a aprobat în ședința extraordonară desfășurată vineri, 13 mai a.c.,   proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov”, care urmează să fie depus spre finanţare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Valoarea maximă eligibilă a proiectului aprobat este  în sumă de 6.090.920,00 euro fără TVA (respectiv 29.983.771,884 lei fără TVA).  Potrivit hotărârii adoptate, din bugetul judeţean vor fi asigurate resursele financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR.

  • Am aprobat un nou proiect cu fonduri europene pe care dorim să-l implementăm în scopul îmbunătăţirii infrastructurii medicale pe care o administrăm. De această dată vorbim despre Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, o unitate medicală pe care în ultimii ani am modernizat-o aproape în totalitate cu bani alocaţi din bugetul judeţean. Am achiziţionat în totalitate echipamentele şi aparatura pe care conducerea spitalului ni le-au solicitat. Până în prezent nu am avut posibilitatea să accesăm proiecte cu fonduri europene pentru această unitate, deoarece a trebuit să clarificăm situaţia juridică a imobilelor care intră în componenţa ei. Cu acest proiect pe care acum îl demarăm, putem spune că finalizăm întreaga modernizare a Spitalului Clinic de urgenţă pentru Copii Braşov”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Clădirea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov a fost construită în perioada 1979 – 1984 şi are o suprafață desfășurată de 13.843 mp. Construcţia este formată din cinci corpuri de clădire care închid în centru o curte interioară şi chiar dacă aceasta prezintă siguranţă şi stabilitate în exploatare, nu mai corespunde cerințelor actuale privind eficiența energetică și gestionarea energiei. ntervențiile propuse în cadrul proiectului vor determina o reducere cu peste 50% a consumului anual de energie finală pentru încălzire față de consumul anual înregistrat înainte de renovarea energetică, o scădere a consumului de energie primară totală și o reducere a emisiilor de dioxid de carbon de 30%, până la 60%. În perioada 2016-2021, Consiliul Judeţean Braşov a alocat Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov fonduri de ordinul zecilor de milioane de lei, din bugetul propriu, pentru reabilitarea şi modernizarea secţiilor şi compartimentelor de chirurgie, chirurgie plastică, neuropsihiatrie infantilă, pediatrie, ortopedie, îngrijiri paliative, spitalizare de zi, UPU, precum şi a laboratorului de radiologie şi imagistică, a spaţiilor din ambulator, a staţiei de sterilizare, spălătoriei, holurilor, centralei termice şi reţelelor de încălzire şi de alimentare cu apă.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here