Un studiu exhaustiv asupra ,,Cărţii de căpătâi“ a omenirii, biblia,  necesită multă lectură, studiu, ştiinţă şi credinţă. Biblia este cea mai cunoscută carte de pe mapamond, tradusă în toate limbile,  un patrimoniu spiritual şi documentar,  un tezaur moral, istoric, filosofic şi, nu în ultimul rând, transcendent. De-a lungul istoriei, a constituit hrană spirituală, document istoric dar şi curs de filosofie. Este o carte profundă, unică, născută din tradiţii multiseculare. Descoperirile arheologice recente aduc noi date despre evenimentele redate în această amplă carte a  umanităţii.   Biblia nu poate fi ruptă de contextul istoric şi cultural al omenirii, dar are o finalitate spirituală.   ,,Pentru înţelegerea cuvintelor adânci, pentru dobândirea unei îndrumări bune, pentru dreptate, pentru dreapta judecată şi nepărtinire, pentru a prilejui celor fără gând rău o judecată isteaţă, omului tânăr, cunoştinţă şi bună cugetare“  spune înțeleptul rege Solomon. Biblia nu  lipseşte din casa oamenilor: o găsim pe masa de lucru a cercetătorului, a profesorului şi la căpătâiul patului oricărui om. Cei bătrâni se mângîie şi meditează pe marginea Psalmilor lui David,  iar cei atraşi spre cercetare studiază evenimentele petrecute  în lumina istoriei. La biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din cimitirul din Făgăraș enoriașii au posibilitatea să studieze și să înțeleagă Biblia. Preotul paroh Laurențiu Urian organizează de la începutul anului seri   dedicate studiului biblic pentru credincioși. Aceste cateheze biblice încearcă să-i obișnuiască pe credincioși cu Biblia. Am asistat la o astfel de lecție în seara de  23 noiembrie a.c., când tema aleasă s-a referit la  epistolele Sfântului Apostol Pavel  sau scrisorile pauline cum li se mai spune de către exegeții și specialiștii în studiul biblic.

Epistolele ,,ascunse” ale Sf. Apostol Pavel

,,Epistolele Sfântului Apostol Pavel sunt în număr de 14 și constituie rodul călătoriilor sale misionare. Se pare însă că Sfântul Apostol Pavel a scris mai mult de 14 epistole. De pildă, în Epistola 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 9, el spune: ,,V-am spus să nu vă amestecați cu desfrânații! În care epistolă? Pentru că el vorbește la timpul trecut. Nicăieri în 1 Corinteni nu se pomenește despre așa ceva. Înseamnă că a mai scris o epistolă în cadrul celei din 1 Corinteni. În epistola  a doua către corinteni el le spune acestora: ,,Și v-am scris vouă aceasta…ca nu cumva să am întristare dinspre aceia care trebuie să mă bucure…” Le spune că le-a scris o epistolă redactată între cele din 1 Corinteni și 2 Corinteni. În Corint intrase dezbinarea între creștini și existau patru mișcări religioase, dintre care una îl contesta pe apostol. Unii specialiști susțin că epistola ar fi capitolele 10-13 din a doua epistolă către Corinteni care este formată din două epistole: 1-9; 10-13. Corespondența sa cu creștinii s-ar rezuma la prima epistolă către Corinteni care este pierdută în 1 Corinteni, cap.5 versetul 9; 2 Corinteni (1-9) și 10-13- epistola ,,scrisă cu lacrimi”. Epistola către Romani, capitolul 16, poate fi parte dintr-o altă epistolă paulină. Știm că nu el a întemeiat Biserica din Roma. Unii spun că acest capitol 16 ar face parte din alte epistole. Noi știm că în anul 49 d.Hr. împăratul Claudiu a dat un edict de expulzare a iudeilor din Roma care s-au împrăștiat prin diferite cetăți. Sfântul Pavel vizitează aceste cetăți unde îi întâlnește pe acești iudei pe care îi încreștinează. Când s-a putut, ei s-au întors la Roma. De aceea le scrie ,,Îmbrățișați pe…” Fie că acest capitol 16 face parte din alte epistole, fie că face parte din cea către romani. În Filipeni, capitolul 3, versetul 1, de pildă, spune. ,,Ca să vă scriu aceleași lucruri nu-mi este nevoie”, deși a scris o singură epistolă către filipeni. Avem mărturii că Sfântul Apostol Pavel a scris mai multe epistole decât cele 14. Policarp al Smirnei ne dă un exemplu în acest sens. În ,,Istoria bisericească”, Eusebiu de Cesareea spune că Policarp a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul. Într-o epistolă adresată creștinilor din Filipi, adică filipenilor, Policarp scrie- ,,care după ce a plecat de la voi (N.R- Sf. Ap. Pavel) v-a scris epistole pe care, dacă le citiți cu atenție, veți putea să vă zidiți în credința dată vouă”. În Coloseni, capitolul 4, versetul 16, scrie: ,,Și după ce scrisoarea aceasta se va citi de către voi, faceți să o citească și laodicenii iar pe cea din Laodiceea să o citiți și voi”. În canonul Noului Testament nu există nicio epistolă către laodiceni. Fragmentul ,,Muratori” din secolul II- numele este luat după cel care a descoperit fragmentul- vorbește despre o altă epistolă a Sfântului Apostol Pavel către alexandrini. Putem afirma, deduce, că a scris mai multe epistole către Corinteni, cel puțin încă una. Și către filipeni a scris mai mult decât o epistolă. Poate că sunt chestiuni tehnice dar importante pentru studiul biblic. Încerc să vă spun azi ce nu se spune la predică” explică părintele Laurențiu.

De ce ,,studiu biblic”?

  •   ,,Am spus ,,studiu biblic” pentru că ne-am apucat de mai mult timp de studierea Bibliei. Am parcurs fiecare carte a Sfintei Scripturi și am discutat chestiuni introductive despre autori, autenticitate, destinatari, locul și data scrierii unei anumite cărți, problemele specifice, numărul de capitole și planul cărții luate în discuție. După ce am parcurs cărțile Vechiului Testament, în număr de 39, am ajuns la cele 27 de cărți ale Noului Testament. La ultimele două întâlniri am abordat problematica celor 14 epistole pauline” explică pr. Laurențiu Urian.

Personalitatea Sfântului Pavel

  • ,,Sfântul Pavel era un creștin provenit dintre iudei. Părinții lui au locuit mai întâi la Roma, după care au ajuns în Tarsul Ciliciei (Turcia actuală), unde s-a născut Sfântul Pavel care a purtat de la început două nume- unul iudaic, adică Saul, și unul roman, pe cel de Paul, pentru că el era cetățean roman. Specificăm că Paul nu era numele convertirii, cum cred mulți. În cadrul comunității romane, se folosea doar nume roman, numele de Saul îl folosea doar între iudei. Ajunge la Ierusalim și studiază cu renumitul Gamaliel, unde ar fi vrut să devină rabin” spune preotul Laurențiu despre personalitatea Sfântului Pavel.

Lecțiile de studiu biblic pe care preotul făgărășean le ține credincioșilor, folosindu-se de prezentări moderne (power-point), sunt bine venite, ținând seama de faptul că multe aspecte din tradiția apostolică, perpetuată în Biserica Ortodoxă, provin din Sfânta Scriptură. Serile dedicate studiului biblic continuă la această biserică. (Ștefan BOTORAN)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here