Pentru credincioșii ortodocși și greco-catolici începe duminică, 5 februarie   perioada Triodului (cuprinsă între Duminica Vameșului și a Fariseului și   Sâmbăta cea Mare,  timp de zece săptămâni).

  • ,,Triodul a fost întocmit cu înțelepciune și în chipul cel mai bun și cum se cuvenea de mulți dintre Sfinții și purtătorii de Dumnezeu Părinții noștri, făcători de cântări, insuflați fiind de Duhul Sfânt. Primul dintre toți Părinții, care au izvodit cântarea triodică, adică a celor trei cântări, după părerea mea spre a închipui Sfânta și începătoarea de viață Treime, a fost marele poet Cosma” se spune în Viețile Sfinților de peste tot anul.

În această perioadă Biserica folosește în special cartea numită Triod ale cărei texte sunt în concordanță cu încărcătura spirituală a perioadei care ne predispune spre Patimile Domnului, pocăință, asumare și urcuș duhovnicesc.

  • ,,În afară de faptul că antiteza vameș-fariseu va fi fost făcută pentru a-i umili pe fariseii timpului respectiv, ea are și un tâlc mereu valabil, pentru orice ființă umană: a fi moral, a face bine, a fi un om bun este firescul, dacă ai aspirații și atitudini conforme unei minți și conștiințe sănătoase. Nu este un favor făcut lui Dumnezeu sau altcuiva. De aceea, nici nu este cazul să ,,faci caz” de asta. Și invers: a nu face binele, a te comporta imoral, nedrept, împotriva legii minții și a conștiinței sănătoase, este nefiresc. Și trebuie să ,,faci caz” de asta. Tu însuți, înainte de toate. Căci dacă nu te preocupă pe tine însuți faptul că te afli în nefiresc, atunci zadarnic și inutil te preocupă de alții. Verticalitatea autentică, neprefăcută, a omului începe de la sine însuși” explică Maria Mihaela Stan (Sursa: mariamihaelastan.ro; Invitația la fireasca verticalitate) (Ștefan BOTORAN)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here