Economica

În primul trimestru din anul 2025 medicii de familie aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate vor putea fi plătiţi în funcţie de performanţa activităţii desfăşurate în anul 2024, informează Economica. Indicatorii de performanţă evaluaţi de Casa de Asigurări de Sănătate, în funcţie de care vor fi plătiţi medicii de familie în 2025, sunt numărul pacienţilor asimptomatici din listă, care au peste 40 de ani, pentru care medicii au realizat riscograma şi numărul copiilor cărora li s-a făcut screening-ul tulburărilor din spectru autist, se arată în proiectul normelor de aplicare a Contractului-cadru din sistemul sanitar, consultat de Economica.net. Medicii de familie vor primi bonusuri de 6.000 de lei pe an pentru un număr cuprins între 600 şi 799 de persoane din categoriile antemenţionate pe care le-au evaluat pe an şi bonificaţie de 14.000 de lei pentru cel puţin 1.000 de pacienţi din categoriile descrise mai sus, evaluaţi pe an.

Economica.net a anunţat din februarie planul guvernului de a plăti medicii de familie şi în funcţie de performanţă, începând cu anul 2025, pe lângă plata „per capita” şi per serviciu medical.

CNAS a detaliat recent, în Anexa 2 a proiectului normelor de aplicare a Contractului-cadru din sistemul sanitar, algoritmul în baza căruia vor fi plătiţi în funcţie de performanţă medicii de familie.

Articolul 11 din Anexa 2 a proiectului de norme de aplicare a Contractului-cadru din sistemul sanitar, începând cu 1 iulie 2023:

(1) Începând cu anul 2025 se realizează plata în funcţie de performanţă a medicilor de familie aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru activitatea realizată în anul anterior, între data de 1 ianuarie sau, după caz, data încheierii contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate și data de 31 decembrie, respectiv data încetării contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate.

(2) Plata în funcţie de performanţă se realizează anual, în trimestrul I al anului următor celui pentru care se măsoară gradul de realizare a indicatorilor de performanţă, în limita fondului destinat plăţii în funcţie de performanță.

(3) Medicii de familie aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, care au îndeplinit indicatorii de performanţă stabiliţi pentru serviciile acordate în anul precedent, primesc o bonificaţie după cum urmează:

a) Pentru un număr de minim 1.000 persoane pentru care se realizează completarea și transmiterea în SIUI a riscogramei, realizată pentru persoanele cu vârsta de peste 40 de ani înscrise pe lista medicului de familie, respectiv completarea şi transmiterea în SIUI a chestionarului care vizează arii de dezvoltare psihomotorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist pentru copiii care nu erau în evidenţa medicului de familie cu această tulburare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se face evaluarea se acordă o bonificaţie de 14.000 de lei, se arată în proiectul de act normativ consultat de Economica.net.

b) Pentru un număr între 800 şi 999 de persoane pentru care se realizează completarea și transmiterea în SIUI a riscogramei, realizată pentru persoanele cu vârsta de peste 40 de ani înscrise pe lista medicului de familie, respectiv completarea şi transmiterea în SIUI a chestionarului care vizează arii de dezvoltare psihomotorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist pentru copiii care nu erau în evidenţa medicului de familie cu această tulburare la 1 ianuarie a anului pentru care se face evaluarea se acordă o bonificaţie de 9.600 de lei;

c) Pentru un număr între 600 şi 799 de persoane pentru care se realizează completarea și transmiterea în SIUI a riscogramei realizată pentru persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, înscrise pe lista medicului de familie, respectiv completarea și transmiterea în SIUI a chestionarului care vizează arii de dezvoltare psihomotorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist, pentru copiii ce nu erau în evidența medicului de familie cu această tulburare la 1 ianuarie a anului pentru care se face evaluarea, se acordă o bonificaţie de 6.000 de lei, conform proiectului de Ordin al MS şi CNAS, consultat de Economica.net.

(4) Valoarea bonusului acordat potrivit alineatului (3) se ajustează proporţional astfel încât plata în funcție de performanță să se încadreze în fondul destinat acestei plăţi, astfel cum este prevăzut la articolul 6.

(5) În situația în care rămân sume neconsumate după plata bonificațiilor către medicii care au îndeplinit indicatorii de performanță, acestea se pot utiliza potrivit articolului 15 alineatul (4), conform proiectului de Ordin comun al MS şi CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, începând cu 1 iulie 2023.

Consultaţii preventive pentru adulţii asimptomatici

Asiguraţii la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care au peste 40 de ani şi care sunt asimptomatici (nu sunt în evidenţa medicului cu boli cronice), primesc cel mult trei consultaţii preventive pe an: consultaţie de evaluare iniţială, consultaţie pentru intervenţie individuală privind riscurile modificabile şi consultaţie pentru monitorizare, control care pot fi acordate într-un interval de cel mult şase luni consecutive. Pentru aceşti pacienţi medicul de familie realizează riscograma în care le evaluează stilul de viaţă, riscul cardiovascular, riscul oncologic, de boală cronică de rinichi, riscul privind sănătate mintală şi sănătatea reproducerii, se arată în Anexa 2B din proiectul de norme, consultat de Economica.net. Scopul riscogramei este dentificarea şi intervenţia asupra factorilor de risc modificabili, asociaţi unor afecţiuni cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor.

Consultaţii preventive pentru depistarea tulburărilor din spectrul autist la copii

Medicul de familie adresează părintelui copilului în vârstă de 12 luni, 15 luni, 18 luni, 2 ani şi 3 ani întrebări din chestionarul de mai jos ca să identifice eventuale deficienţe ale dezvoltării psihomotorii a copilului. Chestionarul va fi aplicat adaptat vârstei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here