Rând  pe rând acțiunile și deciziile primarului de la Făgăraș sunt anulate de instanțele de judecată, astfel că edilul este pus la colț și bun de plată. Miercuri, 31 mai 2021, Tribunalul Brașov a dat dreptate celor 10 consilieri locali pe care primarul a vrut să-i excludă din Legislativ în septembrie 2021 și a anulat dispozițiile date de primar, 3 la număr, dar  și procesele verbale ale ședințelor extraordinare din 1 și 2 septembrie 2021.  Cei 10 consilieri locali care și-au apărat drepturile în fața primarului în septembrie 2021 sunt: Aldea Iuliana, Butunoiu Nicolae, Clonț Dan Valentin, Crăciun Monica, Cupu Lucian, Gavrilă Dan Dionisie, Ludu Aurel Cristian, Paicu Cornelia Cristina, Polmolea Corina Cornelia și Ştirbu Cosmin Gheorghe. În prezent însă unii dintre ei  fac parte din mașina de vot a edilului.

 •  Solutia pe scurt: ,,Respinge excepţia lipsei de interes. Admite în parte cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată şi modificată de către reclamanții Aldea Iuliana, Butunoiu Nicolae, Clonț Dan Valentin, Crăciun Monica, Cupu Lucian, Gavrilă Dan Dionisie, Ludu Aurel Cristian, Paicu Cornelia Cristina, Polmolea Corina Cornelia și Ştirbu Cosmin Gheorghe, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Făgăraş şi Consiliul Local al Municipiului Făgăraş. Dispune anularea Dispozițiilor nr. 906/31.08.2021, nr. 911/01.09.2021, 912/02.09.2021 emise de Primarul Municipiului Făgăraș. Dispune anularea Proceselor Verbale ale sedinței extraordinare- de îndată pentru data de 01.09.2021, orele 10.00, data de 01.09.2021, orele 17:00, data de 02.09.2021, orele 09:00. Respinge capetele de cerere privind anularea referatului constatator nr. 50180/06.09.2021 şi anularea în parte a Dispoziției nr. 930/09.09.2021 emisă de Primarul Municipiului Făgăraş. Obligă pârâtul Primarul Municipiului Făgăraş la plata către reclamanți a sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale constând în taxă judiciară de timbru, precum și a sumei de 500 lei cu titlu de onorariu avocat redus către fiecare dintre reclamanţi. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi 31.05.2023. Document: Hotărâre  489/2023  31.05.2023“
 •  Tip solutie: Încheiere
  Solutia pe scurt: ,,Admite sesizarea din oficiu de completare a omisiunii vădite din încheierea de şedinţă din data de 08.02.2023. Completarea încheierii de şedinţă din data de 08.02.2023, în sensul că: ”Instanţa a pus în discuţia contradictorie a părţilor şi proba testimonială propusă de pârâtul Primarul Municipiului Făgăraş cu martorul Jurcovan Petronela. Reclamanţii, prin reprezentant convenţional, au solicitat respingerea acesteia, apreciind că nu este utilă soluţionării cauzei, având în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei, modalitatea de convocare a şedinţelor şi motivele care justifică convocarea unei şedinţe legale. Instanţa, având în vedere că nu este indicată teza probatorie şi apreciind că nu este utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei, a respins proba testimonială solicitată de către pârâtul Primarul Municipiului Făgăraş cu martorul Jurcovan Petronela.” Pronunţată azi 31.05.2023, cf.art.402 teza a doua Cod procedură civilă.
  Document: Încheiere – îndreptare eroare materială    31.05.2023“

Scandalul celor 10 consilieri locali puși pe făraș de primar

Reamintim că după sedințele extraordinare de îndată din septembrie 2021, cei 10 aleși  locali au contestat în instanță și au avut câștig de cauză, magistrații considerând inițiativa primarului nelegală. Cauza cuprinsă în Dosarul nr. 3839/62/2021 a fost tranșată la  Cutea de Apel   Brașov, Secţia contencios administrativ şi fiscal la 20 decembrie 2021.

 • ,,Tip solutie: Modifică sentinţa
  Solutia pe scurt: Admite recursul formulat de reclamanţii Aldea Iuliana, Butunoiu Nicolae, Clonţ Dan Valentin, Crăciun Monica, Cupu Lucian, Gavrilă Dan Dionisie, Ludu Aurel Cristian, Paicu Cornelia Cristina, Polmolea Corina Cornelia, Ştirbu Cosmin Gheorghe împotriva sentinţei civile nr. 927/CA/20.10.2021 pronunţate de Tribunalul Braşov – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, pe care o casează în totalitate şi, în rejudecare: Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată din oficiu de Tribunalul Braşov. Admite excepţia lipsei de obiect a acţiunii, invocată de pârâtul Primarul Municipiului Făgăraş. Respinge ca lipsită de obiect acţiunea formulată de reclamanții Aldea Iuliana, Butunoiu Nicolae, Clont Dan Valentin, Crăciun Monica, Cupu Lucian, Gavrilă Dan Dionisie, Ludu Daniel Cristian, Paicu Cornelia Cristina, Polmolea Corina Cornelia, Stirbu Cosmin Gheorghe în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Făgăraş privind suspendarea dispoziţiilor nr. 906/31.08.2021, nr. 911/01.09.2021 şi nr. 912/02.09.2021 emise de pârât. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. (2) Cod de procedură civilă astăzi, 20.12.2021. Document: Hotarâre  850/2021  20.12.2021

Reamintim că la Tribunalul Brașov a fost înregistrat dosarul nr. 3839/62/202   la  data de 29 septembrie 2021 prin care  grupul celor 10 consilieri locali cerea suspendarea executării actelor administrative puse pe tapet în Legislativ în şedinţele extraordinare de la începtul lunii septembrie, respectiv una la 1 septembrie şi alte două pe parcursul zilei de 2 septembrie. Scandalul dintre Executiv şi Legislativ a ajuns atunci şi pe masa prefectului Judeţului Braşov, Cătălin Văsii. ,,Un astfel de scandal eu ca prefect nu am mai întâlnit, dar nici în ţară nu a fost vreo situaţie similară. Trebuie să-şi rezolve problemele pe plan local” a spus atunci prefectul Cătălin Văsii.

Secretarul general al Primăriei l-a contrazis pe primar

 Nici măcar secretarul general al Primăriei Făgăraş, Laura Giunca,  şi nici juristul Primăriei Făgăraş, Adrian Gavrilă, nu au susţinut justificarea edilului privind vacantarea posturilor din Legislativ a celor 10 consilieri locali.

 • ,,Calitatea de consilier local încetează înainte de terminrea duratei normale a mandatului: lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristce, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare. În acest caz legiuitorul vorbeşte de ,,întruniri” care  sunt premergătoare şi obligatorii şedinţelor de consiliu. Teza a doua privind ,,durata a 3 luni calendaristice”, legiuitorul a avut în vedere caracterul  lunar al şedinţelor, iar comprimarea/condensarea acestui termen  opinez că nu este în litera legii, raportat la durata întregului mandat de 48 luni…Se poate aprecia  că pe durata a 48 luni, consilierul local poate absenta pe durata a 3 luni calendaristice fără a interveni sancţiunea de încetare de drept a mandatului” a explicat atunci secretarul general Laura Giunca, în opoziție față de primar.

Juristul Primăriei Făgăraş: ,,Nimeni nu se poate erija în legiuitor”

Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre al consiliului local  întocmit de juristul Primăriei Făgăraş, Adrian Gavrilă,  l-a nemulţumit pe primar, acesta scriind pe document ,,nu se aprobă”. Juristul Primăriei Făgăraş, Adrian Gavrilă, stipula în raportul de specialitate  ataşat proiectelor de hotărâre:

 • ,,În cazul celor 10 consilieri locali care au lipsit de la şedinţele CL Făgăraş convocate în data de 1 şi 2 septembrie 2021 nu le sunt întrunite condiţiile de încetare a mandatului, singura sancţiune aplicabilă la acest moment este cea prevăzută de art 137 alin 3 Cod administrativ coroborat cu art. 233” justifica  juristul Gavrilă.

Sancţiunile prevăzute la art 233 sunt aplicate de preşedintele de şedinţă sau, în ultimele 3 cazuri, de consiliul local: avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea din sala de şedinţă, excluderea temporară, diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maxim 6 luni, retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.   Tot juristul Gavrilă a explicat prevederea ,,3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice”, în cazul consilierilor făgărăşeni ,,durata şedinţelor a fost redusă de la 3 luni la doar 2 zile, condiţiile de încetare a mandatului fiind cumulative neputând fi disociate în niciun fel”.   În altă ordine de idei ,,încetarea mandatului pentru lipsa nemotivată este o sancţiune care se aplică consilierului local pentru întreaga durată a mandalului (48 luni), textul de lege fiind clar în sensul că din durata totală a mandatului, consilierul local poate lipsi nemotivat 3 luni, oricare, din cele 48. Ori, socotind că termenul expres prevăzut de ,,lună calendaristică”, s-ar putea reduce la zile sau ore, ar însemna o încălcare a principiului ,,lex dixit minus quam voluit”, şi nimeni nu se poate erija în legiuitor”  mai explica juristul primăriei în raport. Mai mult,  ,,nu este îndeplinită condiţia lipsei nemotivate de la mai mult de 3 şedinţe, ceea ce înseamnă  că sancţiunea poate fi aplicată de la a 4 a lipsă nemotivată”, mai explica juristul, la fel ca şi prefectul Braşovului în adresa nr. 13222/7.09.2021.

Ca urmare a pozițiilor luate de Laura Giunca și Adrian Gavrilă în cazul celor 10 consilieri locali, primarul a trecut la atac. În câteva luni,  cei doi au fost ,,eliminați“ din funcțiile ocupate. Laura Giunca și Adrian Gavrilă  și-au căutat dreptatea în instanță, iar până în prezent magistrații Tribunalului Brașov le-a dat dreptate, anulând dispozițiile și actele emise de primar în privința lor. (Lucia BAKI)  

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here