Avocatul angajat de CL Făgăraș pentru a reprezenta Legislativul în Dosarul nr. 3564/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Braşov a avut câștig de cauză în fața  angajaților de la Secția Cardiologie a Spitalului Municipal Făgăraș. Av. Sorin Țâru a obținut o sentință favorabilă pentru CL Făgăraș și la recursul formulat de personalul respectivei secții la Curtea de Apel Brașov, decizia fiind definitivă.  Reamintim că în ședința CL Făgăraș din data de  28 octombrie 2021,  Legislativul a aprobat angajarea avocatului Sorin Țâru pentru acest proces, deși primarul a ironizat, atunci, oferta.

Tip solutie: Nefondat

  • ,,Respinge ca nefondat recursul formulat de recurenţii-reclamanţi STOIA ELENA-LILIANA, GHEORGHE AURICA, TRAMBITAS MONICA, STOICA CAMELIA-MARIA, PETRASCU DELIA ELENA, TATOMIR MANUELA ADRIANA, STOLNICEANU ELENA ADRIANA, BACILA ALINA, HORNOIU LAURA MARIA, COMANICI MARIA, SOVAILA LILIANA, HORGA ELENA ADRIANA, DABISTE MARIOARA COSMINA, SBURATURA CRISTINA MARIA şi PRECUP RODICA MARIOARA, împotriva sentinţei civile nr.675/CA/08.07.2022 pronunţată de Tribunalul Braşov – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţă pe care o menţine. Definitivă. Pronunţată astăzi, data de 29.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre  362/2023  29.05.2023

Reamintim că Tribunalul Brașov, prin Hotarâre  675/2022  08.07.2022  la Dosarul nr. 3564/62/2021, a respins cererea personalului Secției Cardiologie, acesta depunând recurs, care s-a judecat la Curtea de Apel Brașov.

  • Tip solutie: Respinge cererea
    ,,Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei de interes, invocată de pârât. Respinge cererea formulată de reclamantele Blebea Maria Madalina, Stoia Elena-Liliana, Gheorghe Aurica, Trambitas Monica, Stoica Camelia-Maria, Petrascu Delia Elena, Tatomir Manuela, Stolniceanu Elena Adriana, Bacila Alina, Hornoiu Laura Maria, Comanici Maria, Sovaila Liliana, Horga Elena Adriana, Dabiste Marioara Cosmina, Sburatura Cristina Maria şi Precup Rodica Marioara în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, ca neîntemeiată. Obligă reclamantele, în solidar, la plata către pârâtul Consiliul Local al Municipiului Făgăraş a sumei de 4500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată astăzi, 08.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre  675/2022  08.07.2022“.

 De ce erau nemulţumiţi angajaţii?  

  •  ,,Compartimentul are începând cu 2010 un număr de 20 de paturi din care 5 paturi la Terapie intensivă coronarieni, aprobate prin Ordinul 648/1.06.2020 al Ministrului Sănătăţii, structură care există şi în prezent. Personalul din secţie lucrează 12 cu 24, din care 6 ore la TIC şi 6 ore la cardiologie, programul fiind aprobat de medicu şef de secţie care întocmeşte şi pontajul angajaţilor. Întreg personalul primeşte sporul aferent timpului lucrat.  Începând cu luna martie 2019, Consiliul de Administraţie al spitalului a decis să taie sporurile angajaţilor, fără explicaţii” scriau atunci angajații Secției Cardiologie.

În cazul personalului de la Cardiologie care s-a revoltat, conducerea  a decis să modifice  organigrama unităţii, în sensul  de a înfiinţa o secţie ATI Coronarieni pe care să o ocupe cu noi angajaţi, eliminându-i pe cei vechi.  Lucru ce s-a concretizat  prin HCL 100/31 martie 2021. Cei  18 angajaţi de la Cardiologie s-au adresat atunci consilierilor locali printr-un memoriu.

  • ,,Conducerea spitalului doreşte să înfiinţeze o secţie ATI Coronarieni de sine stătătoare, a modificat organigrama, s-au aprobat posturi de asistente debutante, de îngrijitoare şi un post de medic. Spitalul doreşte să facă noi angajări ca personalul deja existent să nu mai poată funcţiona pe TIC.  Cine crede că poate să angajeze o asistentă debutantă să lucreze în terapie intensivă coronarieni fără o iniţiere prealabilă nu înţelege şi nu cunoaşte absolut nimic din ceea ce înseamnă un pacient cardiac şi ce presupune îngrijirea lui. Un pacient cardic este cu risc mare de deces, cu risc mare de stop cardio-respirator unde trebuie intervenit de urgenţă, unde este nevoie de cel puţin 2 oameni care să-i asigure primul ajutor.  Vă rugăm să reveniţi asupra deciziei de a angaja alt personal pe compartimentul Terapie Inensivă Coronarieni atâta timp cât noi ca şi număr de asistente corespundem organigramei pe TIC şi Cardiologie, personalul nu trebuie suplimentat, doar în locul celor care s-au pensionat (Dana Lucia, infirmieră) şi în locul celor care sunt în concediu de îngrijire a copilului, pe perioadă determnată” scriau  angajaţii  în memoriul remis Legslativului în luna aprilie 2021.

Procese unul după altul

  •   Dosarul nr. 2367/62/2021 a fost înregistrat la Tribunalul Braşov la data de 2 mai 2021, secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Reclamanţi au fost Blebea Maria Mădălina , Stoia Elena Liliana, Gheorghe Aurica, Trâmbiţaş Monica,  Stoica Camelia Maria, Petraşcu Delia Elena, Tatomir Manuela Adriana, Stolniceanu Elena Adriana, Băcilă Alina, Hornoiu Laura Maria, Comanici Maria, Şovăială Liliana, Horga Elena Adriana,  Dabişte Marioara Cosmina, Sburătură Cristina Maria, Precup Rodiva Marioara şi reclamanta Vâja Drăgoi Viorica, iar pârât Consiliul Local Făgăraş.  Prin acest proces se dorea ,,suspendarea executării HCL  nr. 100/31.03.2021, privind modificarea structurii organizatorice a organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, pentru anul 2021„.
  •  Aceiaşi angajaţi ai Secţiei Cardiologie  s-au constituit parte civilă şi în Dosarul nr 2395/62/2021 prin care au cerut  anularea deciziilor 192-200, 202-209 din 12 mai 2021 ale conducerii Spitalului. Reclamanţi au fost   Pascu Mariana, Blebea Mădălina, Stoia Elena, Dana Lucia, Gheorghe Aurica,  Precup Rodica, Trâmbiţaş  Monica, Sburătură Cristina, Petraşcu Delia, Dabişte Marioara, Tatomir Manuela, Horga Elena, Stolniceanu Elena, Şovăilă Liliana, Băcilă Alina, Comanici Maria, Hornoiu Laura în contradictoriu cu Spitalul Municipal Făgăraş.  
  •   Alt dosar cu nr 2368/62/2021 a fost înregistrat la Tribunalul Braşov  la data de 27 mai 2021 pentru obligaţia de a face. 17 angajate  ale Scţiei Cardiologie  s-au îndreptat astfel împotriva  Spitalului Municipal Făgăraş.  Este vorba despre Pascu Mariana, Blebea Maria Mădălina, Stoia Elena Liliana, Vaja-Drăgoi Viorica, Gheorghe Aurica, Trâmbiţaş Monica, Petraşcu Delia Elena, Tatomir Manuela Adriana, Băcilă Alina, Hornoiu Laura Maria, Comănici Maria, Şovăială Liliana, Horga Elena Adriana, Dăbişte Marioara Cosmina, Sburătură Cristina Maria, Precup Rodica Marioara, Dână Lucia.
  •  Personalul secţiei Cardiologie a deschis proces în instanţă și în 2019,  acţiunea judecătorească fiind semnată de  dr. Blebea Mădălina,  dr. Pascu Mariana, asistentele mdicale Stoia Liliana, Băcilă Alina, Comanici Maria, Gheorghe Aurica, Hornoiu Laura, Şovăială Liliana, Tatomir Manuela, Trâmbiţaş Monica, Vâja Drăgoi Vorica, Petraşcu Delia, Stolniceanu  Elena, infirmierele Horga Adriana, Precup Rodica, Stoica Camelia, Dabişte Mărioara, Sburătura Cristina, toate angajate ale Spitalului Municipal Făgăraş la compartimentul Cardiologie –terapie intensivă coronarieni (TIC) pentru a obliga conducerea spitalului să le plătească sporurile. Dosarul nr. 1929/62/2019  a fost închis prin sentinţa definitivă a Curţii de Apel Braşov din data de 30 iulie 2020 care a dat câştig de cauză celor 18 angajate. Numai că şefii de la spital au refuzat, iniţial,  să aplice respectiva sentinţă rămasă definitivă prin care să le fie plătite sporurile cuvenite şi să aplice o încadrare corespunzătoare.   (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here