Consiliul de Administratie al « VIITORUL-SOCOM » SCM FAGARAS convoaca Adunarea Generala Ordinara  a Societatii in ziua de 25.04.2024, ora 11,00, la sediul din Str. Doamna Stanca Nr.26.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

  1. Dezbaterea si aprobarea Raportului C.A. privind situatia financiara pe anul   2023 si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2023.
  2. Dezbaterea si aprobarea Raportului cenzorului privind situatia financiara pe anul 2023. Aprobarea bilantului contabil, contul de profit si pierderi si a gestiunii administratorilor pe anul 2023 si aprobarea repartizarii profitului pe anul 2023.
  3. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a celui de investitii si modernizari pe anul 2024; aprobarea unor criterii de performanta, anexa la contractul de administrare.
  4. Dezbaterea si adoptarea Hotararii privind clauzele generale ce privesc raporturile de munca in conformitate cu Normele de reglementare a raporturilor de munca ce au ca temei legal conventia individuala de munca, aprobate prin Hotararea Consiliului National – UCECOM nr.11/15.12.2006, republicata, pe anul 2024.
  5. Aprobarea remuneratiei administratorilor si cenzorului pe anul 2024.
  6. Dezbaterea si adoptarea unei Hotarari privind preluarea de catre Societate a partilor sociale platite celor in drept in anul 2023 respectiv 2024, pana la data Adunarii Generale, respectiv, 7 (sapte) parti sociale d-nei LUPEA GABRIELA , precum si reducerea capitalului social in conditiile art. 46, alin 2, lit.c, din Statutul Societatii si efectuarea mentiunilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Brasov. In acest caz, cu conditia indeplinirii cvorumului, Adunarea Generala este considerata Adunare Generala Extraordinara, conform art. 20 din Statutul Societatii.
  7. Diverse

In cazul in care, la prima convocare, din ziua de 25.04.2024, nu este indeplinit cvorumul prevazut la Art. 17, alin. 1 din Statutul Societatii, a doua convocare a Adunarii Generale va avea loc in ziua de 26.04.2024, la ora 11,00 la sediul din Fagaras, Str.Doamna Stanca Nr.26.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here