Ministerul Educației (ME) a publicat în Monitorul Oficial, acum câteva zile, metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar, aceasta urmând să fie valabilă pentru anul școlar 2024- 2025, informează avocatnet.ro. Pentru prima data, inspectoratele școlare vor avea posibilitatea redimensionării circumscripțiilor școlare. Numărul de străzi arondate fiecărei școli va putea fi modificat în funcție de numărul de copii pe care îi poate primi unitatea de învățământ. În plus, ministerul a publicat luni și un ghid cu cele mai frecvente întrebări și răspunsuri legate de înscrierea la școală.

Una dintre noutăţile aduse prin Ordinul ME nr. 4.019/2024, care se aplică deja, este că inspectoratele şcolare vor putea decide asupra reconfigurării circumscripţiilor şcolare pentru a optimiza procesul de înscriere şi pentru a evita orice formă de segregare şcolară.

Conform documentului, ”inspectoratele şcolare, în baza analizei procesului de înscriere din anii anteriori, pot decide reconfigurarea circumscripţiilor şcolare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situaţia în care capacitatea unei unităţi de învăţământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară stabilită în anul şcolar anterior, precum şi în alte situaţii justificate, cum ar fi eliminarea segregării şcolare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidenţă”.

Mai mult, inspectoratele pot decide extinderea activităţii didactice, în situaţia unităţilor de învăţământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unităţi de învăţământ, care au spaţii disponibile, cu informarea părinților.

Pentru a răspunde unor întrebări frecvente legate de înscrierea la școală, ME a publicat luni un ghid în acest sens, care sintetizează toate aspectele importante ale acestui proces.

Condiţii de înscriere în învăţământul primar

Înscrierea în clasa pregătitoare este obligatorie pentru copiii care împlinesc șase ani până la data de 31 august inclusiv, dacă aceștia au urmat învăţământul preşcolar.

Pentru motive întemeiate, cum ar fi boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate, se pot înscrie în clasa pregătitoare şi copiii care nu au urmat învățământul preșcolar.

Apoi, părinții copiilor ce împlinesc șase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Dacă cei mici nu au urmat învățământul preșcolar, părinții au nevoie, conform normei, de o recomandare de înscriere în învățământ, document care este eliberat de către centrele de resurse şi asistenţă educaţională ale fiecărui județ sau de către cel al Capitalei.

Cererile părinților pentru obținerea unei astfel de recomandări vor putea fi depuse inclusiv online.

Părinţii acestor copii, care nu optează pentru înscrierea lor în clasa pregătitoare pentru următorul an şcolar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Alegerea unităţii de învăţământ

Copiii din circumscripţia şcolară a unei unităţi de învăţământ sunt înmatriculaţi automat la acea şcoală. Înscrierea copiilor din afara circumscripţiei sau din alte localităţi se face pe locurile libere, respectând anumite criterii de departajare, cum ar fi încadrarea în grad de handicap a copilului, faptul că acesta este orfan de unul sau ambii părinți ori situația în care cel mic are un frate sau o soră care frecventează deja școala respectivă.

În cazul gemenilor, ordinul prevede acceptarea cererii, chiar în situația în care nu mai sunt locuri disponibile în unitatea respectivă de învățământ. Pe lângă aceste criterii generale, instituțiile de învățământ pot elabora și criterii proprii de departajare.

Informarea publicului şi procedura de înscriere

Informaţiile referitoare la procesul de înscriere vor fi accesibile pe site-urile unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare. Mai mult, comisiile de înscriere în învățământ vor trebui să înființeze o linie de telverde, care va funcţiona până la sfârşitul perioadei de înscriere, la care persoanele interesate vor putea obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.

Înscrierea propriu-zisă implică depunerea unei cereri-tip, însoţită de documente justificative. Aceasta se va putea completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se va poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în învăţământul primar.

Este important de știut că, în cazul în care părintele a depus pentru un copil mai multe cereri de înscriere, la mai multe unități de învățământ, prima dintre acestea care a fost validată, din punct de vedere cronologic, va rămâne definitivă, celelalte cereri urmând a fi anulate.

Calendarul înscrierii

În prima etapă, cererile-tip de înscriere sunt procesate de Comisia Națională de Înscriere a Copiilor în Învățământul Primar și la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți sau reprezentanți legali ai copiilor.

Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în trei faze:

 • în prima dintre acestea, copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la școala de circumscripție sunt admiși;
 • în a doua fază, se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • în cea de-a treia fază, sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri.

După încheierea primei faze, Comisia Națională comunică comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ locurile rămase libere.

În a doua fază de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere analizează cererile-tip de înscriere și documentele depuse/ transmise de părinții copiilor care au domiciliul în afara circumscripției școlare.

Dacă numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ aplică criteriile de departajare generale și apoi, dacă este necesar, pe cele specifice, în vederea stabilirii candidaților care vor fi admiși.

Până la data precizată în calendarul înscrierii, comisia de înscriere în învățământul primar din fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere după prima fază procesează cererile părinților copiilor proveniți din alte circumscripții școlare și stabilește lista copiilor care sunt înmatriculați la unitatea de învățământ în clasa pregătitoare.

În situații excepționale, consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot aproba depășirea efectivelor maxime stabilite de lege pentru clasele pregătitoare la care numărul solicitărilor de înscriere ale părinților proveniți din alte circumscripții școlare este mare.

Prezentăm mai jos principalele etape de desfășurare a procedurilor de înscriere și arondare a copiilor în învățământul primar. Calendarul detaliat al înscrierilor în învățământul primar poate fi găsit în ordinul apărut recent.

Pregătirea pentru înscriere:

 • începând cu 25 martie 2024, se afișează informații despre circumscripțiile școlare, planurile de școlarizare și activitățile specifice clasei pregătitoare;
 • în 26 martie se publică modelele de cereri-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor.

Evaluarea dezvoltării copiilor:

 • între 28 martie și 10 aprilie 2024, se desfășoară evaluarea copiilor care împlinesc șase ani în perioada în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024;
 • se eliberează recomandările pentru înscrierea în învățământul primar.

Completarea și validarea cererilor de înscriere:

 • între 11 aprilie și 14 mai 2024, părinții completează cererile de înscriere online sau la școală și le depun împreună cu documentele necesare;
 • cererile sunt validate și procesate.

Prima etapă de înscriere:

 • între 14 și 17 mai 2024, se procesează cererile de înscriere, iar copiii sunt repartizați la școlile de circumscripție;
 • între 20 și 27 mai 2024, se procesează cererile pentru alte școli și se admit sau resping cererile în funcție de criterii.

A doua etapă de înscriere:

 • în perioada 31 mai – 7 iunie 2024, părinții copiilor care nu au fost încă înscriși depun cereri la școlile disponibile;
 • între 10 și 14 iunie 2024, se validează cererile de înscriere.

Finalizarea procesului de înscriere:

 • în 21 iunie 2024, se afișează listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare;
 • în perioada 2 – 6 septembrie 2024, se soluționează cererile rămase nerezolvate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here