FOTO: EduPedu

Universitățile nu mai pot majora taxele studenților în timpul ciclului de studii, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Este vorba despre Legea nr. 98 din 15 aprilie 2024, document care modifică Legea învățământului superior nr. 199/2023. Concret, cuantumul taxei de școlarizare este propus de consiliul de administrație, aprobat de senatul universitar și se aduce la cunoștința candidaților la data publicării ofertei educaționale.

Iată cum se modifică articolul 9 (1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023:

„Art. 9. — (1) În instituțiile de învățământ superior de stat învățământul este gratuit, pentru cifra de școlarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, și cu taxă. Cuantumul taxei de școlarizare este propus de consiliul de administrație, aprobat de senatul universitar și se aduce la cunoștința candidaților la data publicării ofertei educaționale, conform metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.”

Înainte de modificare, art. 9 (1) prevedea doar că taxa este propusă de consiliul de administrație și aprobate de senatul universitar, fără să fie menționat că „se aduce la cunoștința candidaților la data publicării ofertei educaționale”:

Articolul 9 – „(1) În instituțiile de învățământ superior de stat învățământul este gratuit, pentru cifra de școlarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, și cu taxă. Cuantumul taxei este propus de consiliul de administrație și aprobat de senatul universitar.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here