Îmi este greu să accept că au trecut şapte ani de cînd a plecat spre cele veşnice, la 14 noiembrie 2011, Arcadie Hinescu: professor, publicist, prieten, părinte şi soţ, pe care, cu greu îl poţi uita.  Dar cine a fost Arcadie Hinescu?  A fost o persoană energică, profundă, cu un profil moral tot mai rar întîlnit astăzi, cînd cea mai mare parte dintre noi sîntem orientaţi să luptăm pentru supravieţuirea biologică şi socială, uitînd că ne mai este de folos şi cultivarea gîndirii interioare.   Arcadie Hinescu s-a născut la 18 aprilie 1942, la Bănila, pe Siret, Regiunea Cernăuţi, Bucovina de Nord, şi cînd mulţi şi-au părăsit forţaţi ţinuturile dragi, a ajuns în Ţara Făgăraşului, la Şercaia, unde a urmat şi şcoala primară  şi gimnazială, la Şcoala Elementară de 7 ani (1949-1956). La Făgăraş (1956-1960) a fost elev al Liceului ,,Radu Negru”,  iar apoi  cursurile universitare- la Facultatea de Industrializare a Lemnului din cadrul  Institutului Politehnic Braşov (1960-1965), doctorand la ASE Bucureşti (1978-1981). A obţinut titlul de doctor în economie la Academia de Studii Economice, în 22 decembrie 1981, cu teza Creşterea eficienţei economice prin aplicarea analizei valorii în industria lemnului, publicată în 1982, sub titlul ,,Analiza valorii în industria lemnului”, la Ed. ,,Ceres” din Bucureşti.

Activitatea profesională

Inginer tehnolog la CPL Blaj (1965-1967); şef Serviciu Organizarea producţiei şi a muncii (1968-1969) la CPL Blaj, profesor de specialitate la Liceul Industrial nr. 1 Blaj (1969-1972), asistent universitar şi cercetător ştiinţific la Facultatea de Industrializarea Lemnului din cadrul Institutului Politehnic Braşov (1973-1974), şef Birou plan-dezvoltare la CPL Blaj (1974-1979), director general CPL Blaj (1979-1984), professor  de specialitate la Liceul Industrial nr. 1 Blaj şi la Grupul Şcolar de Industrializare a Lemnului Blaj (1984-1994), conferenţiar universitar la Universitatea ,,1 decembrie 1918” Alba Iulia (1994-1998), profesor universitar titular (1998-2009), professor universitar asociat la Universitatea ,,Spiru Haret” Bucureşti, filiala Blaj- Facultatea de Ştiinţe Economice (2008-2010), expert consultant în management şi marketing.

 

Activitatea managerială

Şef Serviciu organizarea producţiei şi amuncii, şef Serviciu Plan dezvoltare, director general la CPL Blaj. Şef catedră de ştiinţe economice din cadrul Universităţii ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, decan-asociat (2002-2003) şi rector-asociat (2003-2005) la Şcoala Română de Afaceri-Facultatea de Economie Comercială şi Finanţe Alba-Iulia.

Activitate didactică

Asistent universitar şi cercetător la Facultatea de Industrializare a Lemnului din cadrul Institutului Politehnic Braşov (1973-1974), lector universitar asociat la Universitatea ,,Spiru-Haret”, filiaal Blaj (1992-1995), conferenţiar universitar (1994-1998) şi professor uniuversitar titular la Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba-Iulia (1998-2009), professor universitar asociat la Universitatea ,,Spiru Haret”, filiala Blaj (2008-20010).

Activitatea redacţională

Membru în colegiul de redacţie al revistei ,,Industria lemnului” şi reprezentant al rubricii ,,Recenzii cărţi tehnice şi economice” (1982-1996), membru în consiliul ştiinţific la ,,Annales Universitatis Apulensis” (2008), colaborator permanent la revista ,,Tribuna economică”, ,,Revista de comerţ”, la ziarele ,,Unirea” şi ,,Informaţia de Alba”, membru în colegiul de redacţie al revistei ,,Astra Blăjeană” (1995-2000). A desfăşurat o activitate de coordonare ştiinţifică în calitate de îndrumător ştiinţific la lucrări de licenţă şi disertaţie (masterat) în perioada 1994-2009, în cadrul Universităţii ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Şcoala Română de Afaceri Alba Iulia şi la Universitatea ,,Valahia” Târgovişte.

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare s-a axat  în mod special pe management şi marketing şi se reflectă în lucrările publicate (singur şi în colaborare) într-un număr de peste 60 de cărţi din care  3 tratate şi 17 cursuri universitare, lucrări practice, culegeri de teste pentru studenţi. A scris şi publicat aproximativ 750 de studii şi articole în 30 de reviste, anale şi ziare din ţară şi străinătate (peste 200 sînt studii şi articole ştiinţifice), a recenzat aproximativ 300 de cărţi din diferite domenii, a susţinut peste 100 de comunicări ştiinţifice la diferite simpozioane, conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale, etc. La comemorarea unei vieţi dedicate muncii, dăruirii, dragostei şi devotamentului pentru meserie, care a devenit model pentru generaţiile următoare, care se succed din fuiorul timpului, o viaţă din care s-au cules roade bogate, se cuvine să ne plecăm frunţile cu pioşenie în faţa  figurii  luminoase a celui ce a fost Arcadie Hinescu,  un exemplu viu pentru cei care l-am cunoscut şi l-am preţuit. (Prof. Mihaela Gârlea, preşedintele Despărţământul ,,IC Drăguşanu” –ASTRA)

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here