♦ ICCJ a dat dreptate Ministerului în timp ce Tribunalul Braşov a fost de acord cu evaluarea celor 8 proiecte europene realizată de  FLAG

S-au pierdut 1,2 milioane de euro aduse în Ţara Făgărşului

FLAG mai face o încercare în această sesiune,   suma accesată fiind de 1.559.460 euro

Patru ani de procese, uzură morală şi bani cheltuiţi, însă  dreptatea  a trecut  de partea celor mai ,,puternici” şi nu a adevărului. FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului” a pierdut procesul în faţa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală de Pescuit- Autoritatea de   Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (DGP-AM POP) şi totdată peste un million de euro din fonduri europene. Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat cîştig de cauză Ministerului, după ce Tribunalul Braşov a decis că dreptatea aparţine în totalitate  FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului”. Opt  proiecte locale în domeniul pestuitului au fost selectate de FLAG, iar Autoritatea le-a respins. Dar aceeaşi Autoritate a aprobat lejer un  proiect de reabilitare a unei biserici   deşi  fondurile erau destinate efectiv   pescuitului.   ,,Birocraţia duce la pierderea fondurilor europene. FLAG va relua procedurile pentru o nouă sesiune în care s-a  obţinut déjà suma de 1,5 millioane de euro. S-au pierdut în vechea sesiune peste  1,2 milioane  de euro. Printre  cele 8 proiecte  respinse de Agenţie se afla şi o fabrică de procesare peşte, proiect de  60.000 euro depus de  SC Smaille Box. FLAG a selectat acest proiect, dar a fost respins de Agenţie. Am  deschis proces, Tribunalul Braşov ne-a dat cîştig de cauză, dar la ICCJ am pierdut, a cîştigat ministreul.  În prezent, la noua sesiune, am mai selectat 9 proiecte în valoare totală de   600.000 de euro care se află în evaluare la FLAG. Selecţia va continua în funcţie de depunerea proiectelor pînă la epuizarea bugetului obţinut în acest an. Vom face evaluarea  proiectelor după care vor fi trimise la MADR pentru contractare” a declarat Gabriel Vâju, manager FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului”.

Altă sesiune, o nouă încercare

FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului” continuă însă activitatea şi încearcă să aducă fonduri europene în zonă. ,,Gabriel Vâju, managerului asociaţiei, spune că FLAG şi-a îndreptat atenţia spre 4 Măsuri, valoarea totală fiind de peste 1,5 milioane de euro.

La  Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economic, documentaţia s-a putut depune în perioada 1 iunie-31 august 2018, suma totală fiind de 701.757,61 euro, respective 3.210.120,00 lei.

Măsura 2: Formare profesională, perioada de depunere 16.07.2018 – 28.09.2018, alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 617.946,10 lei (135.088,00 €).

Măsura 3: Perioada de depunere: 1.06.2018-31.08.2018, suma totală fiind de 2.227.466,60 lei, respectiv 486.941,80 €

MĂăsura  4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului.  Perioada de depunere:  16.07.2018- 31.07.2018,  alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 1.078.065,29 lei (235.673,00 €)

 Povestea unui offshore abonat la Fondul de Pescuit

Pierderea a două treimi  din fondurile obţinute de FLAFG Făgăraş de la UE  este cel puţin cusută cu aţă albă, în condiţiile în care Fondul de Pescuit era administrat de un  offshore din Cipru.  Ministerul Agriculturii prin Direcţia Generală de Pescuit a încredinţat fondurile POP 2007-2013 la două societăţi, una din Bucureşti şi alta din Cipru printr-un contract în valoare de 2.673.382,96 lei întins pe 12 luni . FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului” a   cerut Direcţiei Antifraudă să cerceteze  situaţa de la Făgăraş  cînd a fost imputată suma de 731.331,17 lei .   În 2014, trebuia să ajungă în Ţara Făgăraşului două milioane de  euro prin Asociaţia ,,Păstrăvarii Făgăraşului”, dar două treimi din fonduri s-au pierdut pe drum. La vremea aceea, managerul FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului”, Gabriel Vâju, demonstra  că o parte din banii destinaţi Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013 ar fi ajuns  la un ,,offshore” din Cipru angajat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze ,,servicii de consultanţă în management pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale şi administrative a DG-AMPOP”. Trebuie spus că fondurile europene pentru acest program au fost distribuite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală de Pescuit- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (DGP-AM POP), condus de directorul general Ciceronis Cumpănăşoiu şi de secretarul de stat George Turtoi, persoane care prestează şi astăzi în acest minister.

 Ce s-a întîmplat la FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului

,,În 2014 am semnalat la nivel de DGP situaţia şi  apoi  am sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF). Suspiciunea noastră a venit şi datorită gradului redus de absorbţie al fondurilor prin POE 2007-2013, de 54,44% la Axa 4. De asemenea, a creat suspiciuni modificarea abuzivă  prin care s-a introdus noţiunea de experţi externi care puteau verifica cererile de finanţare selectate de FLAG-uri şi propuse spre finanţare. Numai că modificarea era numai on-line şi, considerăm că s-a efectuat pentru a permite unei firme, Deloitte Audit SRL, să presteze servicii finanţate atît din fonduri naţionale cît şi fonduri europene.  ,,Prestarea” acestor servicii s-a realizat doar pe final de program, 2014 şi 2015” spunea în 2014   Gabriel Vâju. Nu doar FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului” s-a lovit de astfel de probleme în cazul proiectelor depuse pe POP 2017-2013.     Experţii de la firma din Cipru au aprobat  însă cu acordul DGP AMPOP un proiect de reabilitare a unei biserici din Fondul European pentru Pescuit. Dar au fost respinse proiectele depuse în domeniul pescuitului. De exemplu, de la FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului” au fost respinse 8 proiecte care vizau înfiinţarea de pensiuni, un han pescăresc şi o fabrică de procesare păstrăv, suma toală fiind de 1,2 milioane de euro. Experţii externi au aprobat însă cererea de finanţare înregistrată sub nr. 278/7 august 2014 a Parohiei Sf. Gheorghe pentru ,,Reabilitare interior Biserica din localitatea Sf. Gheorghe, jud. Tulcea”, valoarea proiectului fiind de 963.645,73 lei.

  DLAF: Ministerul să plătească

Deşi a fost sesizat mult mai devreme, abia în aprilie 2016, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, DLAF, răspunde la solicitarea FLAG prin adresa nr. 2373/13.04.2016. Directorul general Mihail Huzuneanu face referire la suspiciunea că Asocierea dintre DGP AMPOP şi Deloitte Audit SRL ,,să fie debitor”, dar în acest caz Ministerul de Finanţe are atribuţii de verificare prin direcţiile sale.   În octombrie 2016, FLAG Făgăraş a primit răspunsul de la Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară (DGIEF) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin care ,,se confirmă suspiciunea de neregulă privind evaluarea cererilor de finanţare de către experţii asocierii formate din SC Deloitte Audit şi WIG International LTD, aplicînd o corecţie financiară de 25% din valoarea finală a contractului, plus suma corespunzătoare reducerii obiectului contractului”. Prin urmare Ministerul Agriculturii, DGP-AMPOP , avea de plătit 731.331,17 lei.   Aşa se face că Tribunalul Braşov a dat cîştig în favoarea FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului”.  Dar  după încă 2 ani, ICCJ anulează decizia instanţei braşovene şi dă dreptate Ministerului.  Asociaţia ,,Păstrăvarii Făgăraşului” a pierdut astfel 1,2 milioane de euro din fondurile aprobate în 2014 prin Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013, Axa 5, mãsura 5.2. Este vorba de „Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare localã integratã a zonelor pescãreşti“. Şi nu din vina ei ci a intereselor la nivel de Minister.

Contractul cu ,,offshore-ul” din Cipru

Contractul nr. 1 /17.03.2014   a fost încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- DGP-AMPOP pe de o parte ca Achizitor şi Asocierea dintre SC Diloitte Audit SRL şi SC WIG International Ltd, prima cu sediul în Bucureşti, iar a doua în Cipru, reprezentate de Madelina Alexander, ca Prestator. Obiectul contractului sună cam aşa (Art 4) ,,dezvoltarea şi consolidarea capacităţii instituţionale a DGP-AMPOP în vederea implementării POP 2007-2013 pe perioada de derulare a contractului”. Preţul contractului este de 2.155.954 lei fără TVA, valoarea totală fiind de 2.673.382,96 lei. Durata contractului era de 12 luni, respectiv pînă la data de 17 martie 2015. Contractul a fost semnat de Madelina Alexander din partea prestatorului şi de 7 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii.
(Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here