•   Secţiişi compartimente alespitalului au fost trecute în subordinea directă a managerului
  •    Lucrările de la Secţia Pediatrie au rămas fără 320.000 lei
  •   Spitalul are 95 posturi vacante în noua organigramă aprobată de CL Făgăraş
  •   Spitalul Municipal obligat de Ministerul Sănătăţii să cumpere aparatură de la un srl

Spitalul Municipal Făgăraş s-a aflat în luna octombrie în centrul atenţiei aleşilor locali prin investiţiile pe care le derulează şi prin atribuţiile noi preluate de  manager odată cu modificările aduse organigramei şi statului de funcţii.  La unitatea spitalicească  au fost înfiinţate servicii şi compartimente noi, altele au fost comasate, iar  o serie de posturi au fost suplimentate.  Cele mai multe posturi sînt de infirmier, muncitori,referent  şi mai puţine de asistent sau medic.  CL Făgăraş şi-a însuşit şi finanţarea cu 10% a unui program naţional de screening auditiv la nou născuţi, achiziţia de apartură fiind impusă de Ministerul Sănătăţii de la un srl agreat din Bucureşti.

Posturi vacante la Spital

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Făgăraş a adus modificări majore  atît în  organigrama, dar şi la statul de funcţii al  unităţii spitaliceşti invocînd prevederi legislative emise încă din 2009 sau 2012. Consilierii locali şi-au însuşit şi aprobat propunerile consiliului de administraţie care  investesc managerul unităţii cu noi atribuţii. Astfel,  prin deciziile  CA s-au înfiinţat noi servicii şi copartimente, s-au  comasat altele şi au fost trecuţi unii angajaţii de pe un post pe altul. În prezent la Spitalul Municipal Făgăraş  sînt 533,25 posturi aprobate din care 30 de conducere şi 503,25 de execuţie.  Nu toate sînt însă ocupate, doar 17 de conducere şi 421,25 de execuţie, restul de 95 fiind vacante, 13 de conducere şi respectiv 82 de execuţie. În trimestrul III al acestui an,  bugetul spitalului a fost de 33.077.540 lei din care cheltuielile de personal, 27.5771.90 lei şi pentru ,,bunuri şi servicii” a fost cheltuită suma de 5.579.700 lei. Schimbările de la Spitalul Municipal Făgăraş au fost stabilite  în şedinţa CA din  data de 17 octombrie a.c. coordonată de  Mariana Câju în calitate de preşedinte,  iar CL Făgăraş le-a aprobat în plenul delasfîrşitul lunii octombrie. Odată cu intrarea în vigoare a noilor schimbări vechile dispoziţii se abrogă.

Managerul spitalului are noi atribuţii

Managerul spitalului va avea noi atribuţii de verificare şi control după aplicarea noilor decizii luate în şedinţa CA din luna octombrie.  Magerul Persida Ţîmboiu va avea în subordine  Compartimentul Registratură-secretariat şi  Serviciul Juridic compus din Compartimentul Juridic şi Birou Resurse umane format din compartimentul resurse umane şi compartiment salarizare, nou înfiinţate. Şi Compartimentul Informatică va fi subordonat direct managerului, ca de altfel  şi Compartimentul  Achiziţii publice-aprovizionare-transport. Ultimul s-a format prin comasarea compartimentelor Achiziţii publice cu compartimentul aprovizionare-transport.  A fost format Biroul Managementului calităţii serviciilor medicale-Statistica medicală şi DRG prin comasarea Biroului managementul calităţii cu Compartimentul evaluare, statistică şi DRG.   Noul birou va fi subordonat direct managerului.  În cadrul Biroului administrativ a fost inclusă structura ,,magazie materiale şi alimente.

Posturi vacante prin demisii şi pensionări

Statul de funcţii al spitalului a fost modificat prin înfiinţarea unor posturi ce vor fi scoase la concurs, dar şi în urma unor demisii şi a pensionării.  În ultimul timp şi-au dat demisia  un muncitor, o îngrijitoare de la Ambulatoriu şi un referent de specialitate 1A de la Compartimentul Achiziţii publice, posturile lor rămînînd vacante. În acelaşi timp s-au pensionat un muncitor calificat de la Întreţinere şi o asistentă  medicală de la CPU, posturile lor rămînînd vacante.  Odată cu aceste posturi, CA al spitalului a hotărît să suplimenteze statul de funcţii cu alte posturi noi. Este vorba despre un post vacant de îngriitoare curăţenie la Ambulatoriu, un post vacant de zidar, un post de muncitor (lăcătuş mecanic), un post de asistent medical principal,  referent de specialitate III, referent, 10 posturi de muncitori necalificaţi destinate persoanelor cu handicap, asistent medical principal la Sterilizare, asistent medical, 2 posturi de îngrijitoare curăţennie şi brancardier la  bloc operator, 2 posturi de registrator medical debutant, unul  la Chirurgie şi altul la Medicină internă, şef serviciul juridic, consilier juridic, secretară,  medic primar şi asistent medical la Laboratorul de  analize medicale, asistent medical la Secţia OG, asistent medical la Sala de naşteri, asistent medical la Ambulatoriu OG, 2 posturi de îngrijitoare de curăţenie, unul  la Secţia OG şi altul la Neonatologie, 1,5 posturi de tehnician aparatură medicală la Centrul de hemodializă, medic specialist la Centrul de hemodializă, asistent medical principal la Recuperală medicală, asistent medical la CPU, 2 posturi de îngrijitoare decurăţenie la CPU, infirmieră la Secţia neurologie, medic specialist medicină internă la Secţia Medicină internă. muncitor

 Infirmieră devenită telefonistă

În aceeaşi şedinţă, CA a promovat în grade profesionale mai mulţi angajaţi.  Este vorba despre Andreiaş Simona care a  devenit asistent social principal la Neonatologie, Cornea Gabriela, registrator medical la CPU, Vlad Vsalentin asistent medical la Laborator radiologie, Ciocan Eugenia infirmieră la Interne, Postolache Teodora   şi Puia Andreea Maria, ambele  infirmiere la Pediatrie. Au fost modificate total alte trei posturi. Postul de infirmieră la Secţia Chirurgie generală a fost modificat în muncitor necalificat la Centrala telefonică, postul de asistent medical la Compartimentul Ambulatoriu –urologie a trecut la asistent medical Cabinet explorări funcţionale, iar postul de brancardier la CPU a devenit muncitor necalificat la Întreţinere. O   transformare a unui post a atras spitalul într-un proces în instanţă care se află pe rolul Tribunalului Braşov. Aşa cum justifică prin documente conducerea Spitalului Municipal, unitatea se va încadra în bugetul aprobat pentru 2018 chiar şi cu aceste modificări.

Lucrările de la Pediatrie, fără 320.000 lei

Bugetul alocat lucrărilor de amenajare Secţie Pediatrie a Spitalului Municipal ,,Dr. A. Tulbure” a fost din nou diminuat la rectificarea bugetară adoptată de CL Făgăraş la sfîrşitul lunii octombrie cu 320.000 lei. Iniţial investiţiei dela pediatrie i-a fost alocatăsuma de 1.800.000 lei. A fost modifiată şi lista de investiţii a spitalului. Astfel unitatea medicală va achiziţiona  aparatură medicală: histeroscop (21.050 lei), turn pentru artroscopie (25.130 lei), instalaţie flux laminar (86.580 lei), vaporizatoare pentru sevofluran (10.980 lei), aparat de ventilaţie mecanică (23.590 lei), aparat dedezgheţat plasmă (6.640 lei), defribilator (8.000 lei), o imprimantă (6.000 lei), maşini pentru dializă (16.430 lei).

Contracte impuse de Ministerul Sănătăţii

Spitalul municipal a fost inclus în programul Ministerului Sănătăţii care prevede achiziţionarea  de echipamente medicale pentru prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal. Aşa se face că spitalul va achiziţiona două aparate de testare a screeningului auditiv la nou născuţi, iar costurile investiţiei vor fi suportate de Minister şi de Municipaliltate în proporţie de 10% din valoarea totală. Cele două aparate costă 19.560 lei, iar de la bugetul local, conform angajamentului, 1952 lei. Spitalele  care au fost incluse în subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului se vor conforma unui acord cadru semnat în 2017 de Ministerul Sănătăţii cu SC Sonorom SRL,  respectiv contractul nr. 437/51/12 iulie 2017, prin care srl-ul furnizează echipamentele de screening auditiv pentru acest program naţional. Spitalul Municipal Făgăraş a aflat despre respectivul acord abia în 19 aprilie 2018 cînd Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii a remis adresa nr. 4078 prin care anunţa condiţiile de achiziţie.  Un aparatde testare a screeninului costa 8200 lei fără TVA.  SC Sonorom SRL este o firmă cu sediul în Bucureşti înfiinţată în 1997 reprezentată de Ion Mareş ca administrator. Acordul cadru a fost semnat din partea Ministerului Sănătăţii în 2017 de ministrul Florian Dorel Bodog şi directorii de direcţii ai ministerului, iar din partea firmei de Ion Mareş. Conform acestuia srl-ul va furniza minim 300 de aparate şi maxim 400 de aparate, provenienţa lor fiind Danemarca, iar preţul per bucată va fi de 8200 lei fără TVA. Firma va încheia ulterior contracte cu fiecare spital care derulează Programul Naţional de screening auditiv la preţul stabilit în acordul cadru semnat cu Ministerul Sănătăţii. Prin urmare, Spitalul Municipal Făgăraş va achiziţiona  două aparate de la Sonoro SRL cu 19.520 lei. (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here