•  Salariul mediu este de 2860 lei, iar numărul de angajaţi este 109

 •  Serviciile prestate de alte firme costă 2.644.000 lei

 •  Managerul şi consiliul de administraţie sînt plătiţi anual cu  144.000 de lei

 •  Întreţinerea tehnicii de calcul şi paza costă 255.000 lei,cam cît investiţiile

Societatea de salubritate Salco Serv SA deţine monopolul în Făgăraş în cazul serviciilor de colectare şi ridicare a gunoiului menajer, a măturatului stradal şi deszăpezirii. Firma, cu o vechime de peste 16 ani în acest domeniu, şi-a extins activitatea şi în comunele făgărăşene precum Mândra, Părău, Beclean , UM Cincu, dar continuă să atragă şi alte localităţi. Anual realizează venituri de peste 7 milioane de lei, sumă care nu acoperă necesarul, aşa cum justifică reprezentanţii consiliului de administraţie şi managerul societăţii. Ei mai spun că societatea  are nevoie de investiţii în utilaje întrucît cele din dotare sînt vechi şi uzate. O altă problemă este dată de cheltuielile cu  transportul gunoaielor colectate la depozitele conforme care se află la distanţă mare de municipiu.  În ultimul plen al CL Făgăraş,  conducerea Salco Serv SA a prezentat bugetul societăţii pe anul 2018, odată cu solicitarea unei rectificări a acestuia. Conform BVC-ului semnat de managerul Dragoş Bârsă şi contabilul Eugenia Ciordaş, veniturile realizate în acest an sînt prognozate  la nivelul a 7.335.000 lei, iar cheltuielile  au fost estimate la 7.330.000 lei. La sfîrşit de an se preconizează şi un profit brut de 5.000 lei pentru care se va plăti  un impozit de 800 lei, reprezentînd procentul de 16%. Pe de altă parte, societatea are de încasat de la abonaţi un total de 370.000 de lei. Aşa cum a fost prognozat bugetul, la fel se prognozează şi o viaţă lipsită de austeritate în sînul acestei societăţi cu capital public.

Venituri prognozate de 112%

Veniturile societăţii, aşa cum sînt prezentate în documente, sînt formate din serviciile prestate persoanelor fizice, juridice, primăriilor, în sumă de 6.404.000 lei şi din exploatare, respectiv 930.000 lei. Conform societăţii, procentul de realizare a veniturilor în 2018 se prognozează a fi la 112,90%.

Cheltuielile Salco  Serv

Cheltuielile totale sînt în valoare de 7.330.000 lei, procentul calculat de societate fiind de 112,91%.  Cheltuielile cuprinse în capitolul intitulat ,,exploatare” sînt calculate la valoare de 7.295.000 lei, procentul  fiind de 119,38%. Ce înseamnă aceste cheltuieli? Cheltuielile salariale  reduc bugetul la jumătate prin salariile de bază, primele, bonusurile şi tichetele cadou. Serviciile prestate de diverse firme mai golesc bugetul cu încă 2.644.000 lei, iar investiţiile abia ajung la 265.000 de lei.

Pe ce se duce bugetul anual al Salco

 • cheltuieli cu stocurile-1.243.000 lei
 • cheltuieli cu piesele de schimb-200.000 lei
 • cheltuieli cu combustibilul- 600.000 lei
 • cheltuieli cu materiale consumabile – 170.000 lei
 • cheltuieli cu obiectele de inventar- 230.000 lei
 • apa şi curentul- 43.000 lei

Salco Serv are angajate contracte de prestări servicii cu o serie de alte firme. Pe aceste servicii firma cheltuieşte în 2018 suma de 2.644.000 lei.

 • servicii de întreţinere şi reparaţii- 60.000 lei
 • chirii- 86.000 lei
 •  prime de asigurare- 52.000 lei

Alte servicii executate de terţi- 1.442.000  lei

 •  protocol- 7000 lei
 •   reclamă şi publicitate, promovare produse au fost încredinţate unei firme – 41.000 lei
 •  transport de bunuri şi persoane- 60.000 lei
 •   diurnă- 13.000 lei
 •  telecomunicaţii- 27.000 lei
 •  servicii bancare- 24.000 lei
 •  pază- 120.000 lei
 •  întreţinerea  şi funcţionarea tehnicii de calcul- 133.000 lei
 •   cursuri- 8000 lei
 •  plasarea personalului de conducere- 5000 lei
 •  alte servicii  executate de terţi- 1.004.000 lei

O sumă de 170.000 lei se duce pe impozite, taxe şi vărsăminte:

 •  redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice- 94.000 lei
 •  taxa licenţă- 5000 lei
 •  Taxa autorizare- 7.000 lei
 •  Alte taxe- 64.000 lei

Jumătate din venituri înseamnă lefuri

Cheltuielile cu personalul reduc bugetul societăţii cu peste 53%, respectiv 3.919.000 lei.Sînt 109 angajaţi, iar salariul mediu pe societate este de 2860 lei.

 •  cheltuieli cu salariile 3.510.000 lei din care:
 •  salarii de bază- 2.784.000 lei
 •  sporuri, prime şi alte bonificaţii- 726.000 lei
 •  bonusuri-200.000 lei
 •   tichete de masă- 185.000 lei

Contractul de mandat este de 144.000 lei/an

Conducerea societăţii este formată din manager şi consiliul de administraţie. Cheltuielile contractului de mandat sînt în sumă de 144.000 de lei.

 •  leafa managerului este de 107.000 lei/an şi este formată dintr-o componentă fixă de 104.000 lei şi una variabilă de 3.000 lei. Lunar managerul are un salariu brut de 8.916,6 lei, aproape 2000 euro.
 •  consiliul de administraţie încasează anual suma de 37.000 de lei, lunar însemnînd 3.083 lei.

Investiţii în 2018

Aşa cum arată societatea, investiţiile realizate de SC Salco Serv SA în 2018  au golit bugetul  de 265.000 de lei. Lista achiziţiilor prezentată în plenul CL Făgăraş de la sfîrşitul lunii octombrie conţine:

 • Centralină electrică-4.000 lei
 • Container Abroll de 32 mc. – 5 bcăţi -93.000 lei
 • Distrugător documente- 3000 lei
 • Încărcător frontal-120.000 lei
 • Remorcă- 20.000 lei
 • Program facturare- 25.000 lei
 • Tocător- 20.000 lei

(Lucia BAKI)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here