Reprezentanţi ai ordinelor religioase şi militare au apărut la noi încă din Evul Mediu. În zona Abrudului acţiona Ordinul templierilor, tatăl lui Vlad Ţepeş a făcut parte din Ordinul Dragonului, iar în preajma lui Dimitrie Cantemir îi găsim pe rozacrucieni. Horia şi Tudor Vladimirescu sunt predecesori ai masoneriei româneşti, primul fiind victimă a maşinaţiunilor masonice, iar cel de-al doilea ucis direct de către masoni. Atât Horia cât şi Tudor Vladimirescu au fost ucişi pentru naţionalismul lor românesc.

Generaţia paşoptistă. ,,Frăţia“

     Tinerii fii de boieri trimişi la studii la Paris conform mofturilor vremii din sec. al XIX-lea sunt cei care vor purta numele de paşoptişti pentru că vor pregăti Revoluţia de la 1848, eveniment ce nu a fost singular în Europa pentru că mişcarea izbucneşte în februarie la Paris şi, în mod deloc întîmplător, se întinde în toată Europa înecînd continentul în sînge. Ei au fost iniţiaţi în Loja masonică ,,Ateneul străinilor“ Dintre aceştia îi amintim pe fraţii Golescu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Mihail Kogâlniceanu, Ion Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, N.Bălceascu, C.A. Rosetti, Christian Tell, Gheorghe Magheru, Ion Câmpineanu de care se leagă şi numele primului partid socialist românesc. Nu este o întîmplare că unii dintre aceşti paşoptişti au devenit ulterior miniştri şi şefi de guverne. Să vedem care a fost evoluţia sa ulterioară.

Nicolae Bălcescu (1819-1852)

     S-a stins din viaţă în Italia, la Palermo, a fost unul dintre cei mai renumiţi intelectuali ai noştri: om politic, istoric, economist, scriitor, gînditor democrat şi revoluţionar. Participă activ la Revoluţia de la 1848 pregătită în prealabil în cadrul societăţii secrete ,,Frăţia“. Lozinca lor era ,,Dreptate-Frăţie“. Doru Năstase, Vitandis şi Mircea Moldovan   s-au documentat foarte bine pentru serialele  cu misteriosul ,,Mărgelatul“ (N.R-se pare că personajul a existat în epocă, chiar dacă nu cu acest nume) direct din surse ale vremii respective creionând cum nu se poate mai bine vestimentaţia şi modul de a acţiona al celor din ,,Frăţia“.

Ioan I.C. Brătianu (1821-1891)

     Om politic, fratele lui Dumitru C.Brătianu, de mai multe ori ocupînd funcţia de ministru sau prim-ministru. Participă la Revoluţia de la 1848 şi face ulterior parte din divanurile ad-hoc (1857), membru al Partidului Liberal (1800) şi fondator al Partidului Naţional Liberal în anul 1875. A fost ales membru de onoare al Academiei Române. A fost iniţiat în francmasonerie în anul 1846 la Paris în Loja ,,Ateneul străinilor“ şi tot aici se afiliază Lojei ,,Trandafirul Perfectei Tăceri“ la data de 14 iulie 1847 avînd gradul de Mare Maestru. În anul 1848 intră în ,,Frăţia“. Întors la Paris este arestat pentru participarea la atentatul împotriva lui Napoleon al II-lea. Întors la Bucureşti fondează împreună cu ,,fraţii“ reveniţi din exil Loja ,,Steaua Dunării“. A participat direct la înlăturarea lui Alexandru Ioan Cuza.

Vasile Alecsandri (1818?; 1821?-1830)

     Autorul frumoaselor pasteluri, al ,,Serilor la Mirceşti“, cel care i-a dat viaţă lui ,,Grui-Sînger“ a fost nu numai un poet remarcant al literaturii române dar şi un proeminent om politic şi diplomat, participant direct la Revoluţia de la 1848 şi unul dintre făuritorii Unirii de la 1859 alături de Brătianu şi alţii. În anul 1859 este diplomat în Italia iar între 1885-1890 desfăşoară această activitate în Franţa. A fost ales membru de onoare al Societăţii Academice Române. A făcut parte dintr-o lojă ieşeană.

Mihail Kog[lniceanu (1817-1891)

     Istoric, om politic, publicist. A fost profesor de istorie naţională la Academia Mihăileană în anul 1843. Deşi nu a participat în mod direct la evenimentele de la 1848 el a fundamentat doctrina paşoptistă prin ideile sale. A avut funcţia de ministru de Interne şi de Externe. De numele său se leagă ,,Secularizarea averilor mănăstireşti“ din anul 1864 şi ,,Reforma agrară“ pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. El citeşte în Parlament actul Proclamării Independenţei la data de 9 mai 1877 numărîndu-se printre primii membri aleşi ai Academiei Române în anul 1868. A fost venerabilul unei loji bucureştene.

Masonii români, adevăraţii făuritori ai Unirii de la 1859

     Izbucneşte Războiul Crimeii (1854-1856) avînd ca forţe beligerante Anglia reginei Victoria, Franţa lui Napoleon al III-lea, Piemontul care va fi nucleul viitorului regat al Italiei şi Turcia împotriva Rusiei. Aceste puteri nu mai doreau ca Rusia să se mai extindă în Balcanii numiţi ,,butoiul de pulbere al Europei“. Aliaţii debarcă trupe în Crimeea angajîndu-se într-un război cu pierderi importante pentru ambele tabere. Între timp moare ţarul Nicolae I iar succesorul său, Alexandru al II-lea încheie pace la Paris în anul 1856 deschizîndu-se un context potrivnic Principatelor Române. ,,…Este un moment favorabil ţărilor noastre, fiindcă Rusia cedează, iar reprezentanţii marilor puteri se întrunesc la Paris în 1858 şi hotărăsc să permită Principatelor Române să se unească (propaganda tineretului nostru în Occident aducea acum roade), însă cu condiţia să aibă doi domnitori şi numai cîteva instituţii comune la Focşani; era o combinaţie federală destul de ciudată. Dar noi am ştiut să profităm de această ocazie. Tot prin hotărîrea occidentalilor se organizează în Muntenia şi Moldova două aşa-numite adunări ad-hoc, pentru alegerea domnitorului. Din păcate, alegerile sînt trucate în Moldova de caimacam (caimacam însemna pe turceşte locţiitor domnesc numit de sultan), Nicolae Vogoridi, un fanariot de origine bulgărească. Românii se plîng lui Napoleon al III-lea al Franţei, care, cu greu o convinge pe regina Victoria a Angliei să facă presiuni asupra sultanului ca alegerile să fie anulate. Sultanul acceptă, sub presiunea militară a Franţei şi Angliei, şi alegerile reîncep în Moldova, iar de data aceasta dau o majoritate covîrşitoare a unioniştilor“ (Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri). Marea majoritate a acestor ,,unionişti“ a fost iniţiată în loja ,,Ateneul străinilor“ din Franţa.

Domnul Cuza-creaţia masonilor

     ,,Iată-ne în ianuarie 1859: alegeri mai întîi la Iaşi, apoi la Bucureşti. E aici un exemplu minunat de inteligenţă a clasei noastre politice de-atunci. cei de la Iaşi, după multe tergiversări, aleg pe un om aproape necunoscut, colonelul Alexandru Ioan Cuza. S-a scris în anumite cărţi că a fost ales fiindcă şi el era mare mason. Am consultat persoanele cele mai competente care au căutat prin documentele masoneriei de la Paris, deschise recent (s-a căutat de pildă în loja care fabrica, aşa-zicînd, pe masonii români). Cuza n-a fost găsit…Nu s-a dovedit pînă acum că ar fi fost mason Cuza. Dar un lucru este cert, tinerii unionişti care i-au propus candidatura şi care l-au votat erau, mai toţi, masoni. El a fost creaţia masonilor la început. Vom vedea mai tîrziu că tot masonii l-au răsturnat după şapte ani! Iată-l pe Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, la 5 ianuarie 1859. ce vor face bucureştenii? Aici, după cum am spus, încă de la 1848 exista şi o mişcare populară în mîna revoluţionarilor, ca de pildă fraţii Brătianu, care văzuseră cum se face o revoluţie la Paris şi ştiau să apeleze la mase. Poporul manifestă violent şi sileşte parlamentul la 24 ianuarie/5 februarie 1859 să-l aleagă tot pe Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Moldovei. Am pus astfel Europa în faţa unui fapt împlinit: alegerea aceluiaşi domn în cele două principate…“(Neagu Djuvara, idem.)

Roadele paşoptiştilor

     După o lovitură de palat în care a fost implicat şi Ion I.C. Brătianu Cuza este nevoit să abdice. De fapt el n-a fost nici pe departe eroul carismatic plămădit în manualele comuniste iar poveştile puerile cu ,,ocaua mică şi ocaua mare“ fac parte doar din folcorul de partid. La fel şi Moş Ion Roată este de fapt un ,,Moş Gerilă“ al secolului XIX. Cuza nici pe departe n-a fost o icoană a istoriei noastre deşi şi-a iubit enorm ţara. Să nu uităm că aceea care le-a arătat complotiştilor camera în care dormea a fost Maria Obrenovici, focoasa amantă a domnitorului. ,,Cuza se angajase să nu stea în scaun decît şapte ani şi să favorizeze alegerea unui domn străin. Se împlineau acum şapte ani, iar Cuza nu făcuse aparent nici un gest, nici un pas către găsirea şi alegerea unui domn străin. Acesta a fost argumentul major pentru care oamenii politici din tabere diferite au făcut un fel de coaliţie, lucru care a mirat pe toată lumea. S-au apropiat conservatorii cei mai de dreapta de liberalii cei mai de stînga (fraţii Brătianu şi C.A. Rosetti) şi li s-a spus, în mod peiorativ, ,,monstruoasa coaliţie“. S-a creat chiar o lojă masonică specială pentru răsturnarea lui Cuza, în care au intrat şi conservatori şi liberali, şi s-a pregătit o lovitură de stat cu complicitatea comandanţilor unor unităţi militare. În noaptea de 11/23 februarie 1866, a pătruns în palat un grup de ofiţeri cu pistolul în mînă şi l-au silit pe principele Cuza să-şi semneze abdicarea. Cuza s-a purtat extrem de elegant, a iscălit, a plecat a doua zi spre Austria şi niciodată n-a făcut vreo plîngere sau vreo încercare de revenire, repetînd mereu că şi el dorise venirea unui principe străin. A murit în exil, relativ tînăr, în 1873“ (Neagu Djuvara, ibid.) Pe data de 10 mai 1866 ajunge în ţară Carol de Hohenzzolern. România intră într-o eră prosperă şi face un salt uimitor sub această dinastie: îşi dobîndeşte Independenţa în urma Războiului de la 1877-1878; sub Ferdinand Transilvania se uneşte cu România (1 decembrie 1918). România cunoaşte o creştere economică fără precedent, Bucureştiul este numit Micul Paris. A fost rodul luptei generaţiei paşoptiste care prin inteligenţă şi dragoste de ţară a ştiut să folosească francmasoneria în scopul naţional, lucru pe care Horia şi Tudor Vladimirescu l-au dorit dar au sfîrşit tragic. Alţi masoni români iluştri precum Alexandru Vaida Voevod şi Nicolae Titulescu au reuşit să aducă România între ţările respectate ale Europei.

Masoneria post-decembristă

     Conform unui raport S.R.I. Marea Lojă Naţională Română condusă de Marele Maestru Eugen Ovidiu Chirovici ar fi doar o creaţie a serviciilor secrete ruse realizată cu sprijinul direct al criptocomuniştilor români. Masoneria română mai este denumită şi ,,fiica zvăpăiată“ a Kremlinului. În ciuda scopurilor caritabile cu care se afişează ea nu este decît o organizaţie secretă bine ancorată în toate zonele societăţii româneşti şi servicii secrete pînă la diplomaţie şi biserică. Prin aderarea la grupurile infracţionale organizate sub cupola M.L.N.R. numeroşi ,,fraţi“ masoni au adus atingere siguranţei naţionale, făcîndu-se vinovaţi de conspiraţie împotriva statului român şi a intereselor naţionale. (Sursa www.Badpolitics.ro) Unele din guvernele de după 1993 au fost conduse de prim-miniştri cu apartenenţă la fran-masonerie: Petre Roman, Radu Vasile, Mugur Isărescu, Adrian Năstase, Tăriceanu, Teodor Meleşcanu, Adrian Severin, Mircea Geoană, Mihai Răzvan Ungureanu, Doru Ioan Tărăcilă, Ioan Rus. (sursa giurgiu_news.ro) Se pare că încet dar sigur francmasoneria îşi ia mîna de pe P.D.L şi acest lucru pare vădit din dezertarea lui Sorin Frunză Verde care a recunoscut într-o emisiune la Realitatea T.V. că este mason. El a fost nelipsit în guvernele masonice ale României: ministru al mediului în guvernul Ciorbea; ministrul turismului în guvernul lui Radu Vasile şi ministru al apărării în guvernul lui Isărescu şi Tăriceanu. Un alt semnal de alarmă îl reprezintă trecerea senatorului P.D.L. Ioan Sbârciu la P.C. Acesta este un semnal din partea cluburilor Lyons şi Rotary. Senatorul Sbârciu este din iulie 2011 guvernator al cluburilor Rotary România şi R.P. Moldova. Iată ce spunea acesta despre Rotary: ,,Rotary este o organizaţie de prieteni, o comunitate internaţională care acţionează responsabil spre îndeplinirea scopurilor comune, iar calitatea de membru în această organizaţie presupune un act volitiv, o alegere asumată de a răspunde chemării comunităţii, de a fi alături de ceilalţi în acţiunile, programele şi proiectele întreprinse“. Dacă intri în horă nu mai poţi ieşi decît cu picioarele înainte. (Ştefan Botoran)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here