Botezul Domnului

Duminică, 6 ianuarie,  prăznuim Botezul Domnului în Iordan, Boboteaza. ,,În acest timp a venit Iisus din Galileia, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de la el. Ioan însă îl oprea, zicînd: Eu am trebuinţă să fiu botezat de tine şi tu vii la mine? Şi răspunzînd Iisus a zis către el: Lasă acum, căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar după ce s-a botezat Iisus, îndată a ieşit din apă şi iată cerurile i s-au deschis şi a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-se ca un porumbel şi viind peste el. Şi iată glas din ceruri care a zis: ,,Acesta este Fiul Meu cei iubit, întru care bine am voit“ scrie Sfîntul Evanghelist Matei. (Matei 3, 13-17). Luca, doctorul, spune: ,,Şi pe cînd se boteza tot norodul s-a botezat şi Iisus. Ci El rugîndu-se, cerurile s-au deschis, şi Duhul Sfînt în trupească înfăţişare, ca un porumbel, a pogorît asupra lui, şi din cer s-a făcut glas: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru tine am voit“. (Luca 3, 21-22). Marcu relatează şi el: ,,Şi fost-a în acele zile că Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de la Ioan. Şi îndată ieşind din apă a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel pogorînd asupra Lui. Şi glas porni din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru tine am am voit“. (Marcu 1, 9-11). Ioan Teologul spune: ,,Iar Ioan a mărturisit, zicînd- Văzut-am Duhul coborîndu-se din cer, ca un porumbel, şi rămînînd deasupra Lui. Ci eu nu-L ştiam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a vorbit: Peste care vei vedea Duhul pogorîndu-se şi rămînînd deasupra Lui, acesta este cel ce botează cu Duhul Sfînt. Iar eu am văzut şi am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu“. (Ioan 1, 32-34). Acest eveniment a avut loc cînd Iisus împlinise vîrsta de 30 de ani, înainte de a-Şi începe lucrarea oficială a învăţăturii Sale. ,,Botezul lui Hristos în apa Iordanului săvîrşit de Ioan Înaintemergătorul se mai numeşte Teofanie sau Epifanie. În vechea Biserică, sărbătoarea Crăciunului şi cea a Bobotezei se prăznuiau împreună, în aceeaşi zi (6 ianuarie). În secolul al patrulea, aceste sărbători au fost separate, iar Crăciunul a fost mutat pe 25 decembrie, în ziua în care neamurile îl sărbătoreau pe zeul soare, iar creştinii, pe soarele dreptăţii. De asemenea, Boboteaza se mai numeşte şi sărbătoarea Luminilor, după cum spune Sfîntul Grigorie Teologul, datorită iluminării cateheţilor şi a luminii care s-a dat prin Botez. Cuvîntul Teofanie (arătarea lui Dumnezeu) provine din fragmentul apostolic ,,Dumnezeu s-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă (1 Timotei, 3) şi are legătură mai mult cu Naşterea lui Hristos. Cuvîntul Epifanie (arătare) provine din fragmentul apostolic ,,harul mîntuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor“ (Tit 2, 11) şi se referă mai ales la Botezul lui Hristos, pentru că atunci, oamenii au cunoscut harul Dumnezeirii“. (Hierotheos Vlachos). Boboteaza înseamnă certitudinea faptului că Iisus Hristos este unul din Treime.  În ajunul Bobotezei preotul trece prin casele credincioşilor ca să le sfinţească.   În ziua de 6 ianuarie, după Sfînta Liturghie, se face Sfinţirea cea Mare sau Aghiasma cea Mare a apei, de regulă la rîu. Acest lucru vine de la un adevăr istoric: în fiecare an, în ziua Bobotezei, cînd preoţii  merg să facă Sfinţirea apei la Iordan, acest rîu istoric îşi întoarce cursul, lucru dovedit de martori oculari care au fost acolo. Un alt aspect este sfinţirea întregii firi prin arătarea Fiului lui Dumnezeu.

 

Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Luni, 7 ianuarie, prăznuim Soborul Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul sau ,,Sfîntul Ioan“. Această sărbătoare este o sinteză a importanţei pe care Ioan Botezătorul o are în Biserica noastră. Pe data de 24 iunie îi sărbătorim Naşterea, în 29 august ne amintim de martiriul său la Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul iar după Bobotează sărbătorim Soborul Sfîntului Ioan Botezătorul. ,,Cinstitul Înaintemergător şi Botezător Ioan a avut un rol important în Botezul lui Hristos. El a fost o mare personalitate şi un mare profet care s-a aflat în punctul de trecere dintre Vechiul şi Noul Testament, pentru că a fost ultimul profet al Legii vechi şi primul ce aparţine Legii Noi. Cinstitul Înaintemergător era rudă cu Hristos, pentru că mama lui, Elisabeta, era rudă cu Maica lui Hristos.  Cuvîntul Ioan înseamnă ,,darul lui Dumnezeu“, iar Prodrom (Înaintemergător) înseamnă ,,cel care deschide calea,  cel care anunţă venirea lui Mesia“ spune Hierotheos Vlachos.

(Ştefan BOTORAN)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here