•  Muzeul de la Bran este în pericol de a fi închis din cauza procedurilor de retrocedare
  •   Proteste şi petiţii pentru susţinerea muzeului

 

Muzeul Þãrii Fãgãraºului colaboreazã cu Muzeul Satului Bran încã din 2017, exponate din colecþia  acestuia fiind expuse ºi la muzeul din Fãgãraº.  În prezent este deschisã publicului expoziþia ,,Arme albe ºi arme de foc”  care poate fi vizitatã pânã la data de 31 martie.   Situaþia creatã în jurul Muzeului Satului Bran a bulversat  atât muzeele din þarã, dar ºi iubitorii de artã. Muzeul se aflã  pe lista monumentelor istorice de categoria A,  dar  riscã sã fie închis, dupã ce terenul pe care este amplasat a fost retrocedat. Angajaþii Muzeului Satului Bran au protestat, joi, 13 februarie a.c., pentru salvarea instituþiei, în contextul în care, dacã Ministerul Culturii nu va gãsi o soluþie, muzeul ar urma sã-ºi închidã porþile. Oamenii sunt  speriaþi cã   un executor le va cere evacuarea terenului pe care se aflã Satul Etnografic. Terenul  fost câºtigat în instanþã de trei moºtenitorii ai proprietarului din perioada interbelicã, dupã 15 ani de procese. Doi din cei trei moºtenitori au vândut fostului primar al Branului, Dumitru Reit, o parte, iar acesta l-a revândut fiicei ºi ginerelui sãu. În niciuna dintre tranzacþii nu s-a þinut cont de dreptul de preempþiune al statului român. Dar nici Ministerul Culturii nu s-a grãbit sã se foloseascã de acest drept. Douã procese sunt pe rol în aceastã cauzã. Statul român a primit o ofertã sã cumpere o treime din terenul proprietate comunã cu celelalte douã persoane care au fost acþionate în instanþã. Demontarea ºi relocarea monumentelor, unele vechi de 250 de ani,  pânã când se clarificã situaþia, ar putea duce la distrugerea lor. Susþinerea muzeului face obiectul unei petiþii on-line care a fost semnatã déjà de peste 7000 de persoane, dar ºi al unor proteste de stradã.

 Protest în faţa muzeului

Zeci de persoane, angajaţi sau localnici din Bran, au participat la protestul organizat în faţa Muzeului Satului. Oamenii au purtat pancarte pe care scrie „Relocare = distrugere”, „O istorie vie, ce n-o să mai fie” sau „Corupţia ucide”. Şeful Secţiei etnografice a Muzeului Naţional Bran, Daniel Apostol, spune că protestul este organizat pentru salvarea secţiei, cunoscută sub numele de Muzeul Satului. „După 15 ani de procese cu posibili moştenitori ai posibililor proprietari, aceştia au reuşit să obţină un ordin judecătoresc în baza căruia muzeul va fi sigilat şi terenul recuperat.  Muzeul este inclus în lista monumentelor istorie categoria A. Este din 1960 parc etnografic. Sunt 18 monumente de artitectură. Acum ne aflăm în faţa distrugerii acestui muzeu. Vrem să tragem un semnal de alarmă”, a declarat Apostol. Potrivit acestuia, unele case care se află în acest parc etnografic au şi 250 de ani vechime. „Au rămas foarte puţine oaze de identitate naţională. Aici, în zonă, este singurul de acest fel şi nici nu mai sunt astfel de  monumente  ca să poată fi reconstruit“. O relocare ar costa mult mai mult iar mai bine de jumătate din căsuţe s-ar distruge, pentru că nu ar rezista reansamblării. Daniel Apostol spune că singura variantă ar fi ca Ministerul Culturii, care are în subordine acest muzeu, să cumpere terenul respectiv.

Autorităţile vor să se implice deşi procesele sunt  pe rol de 15 ani

Prefectul judeţului Braşov, Mihai Cătălin Văsii, a declarat că a solicitat Ministerului Culturii, printr-o adresă trimisă de marţi, 11 februarie a.c., să îşi exercite dreptul de preempţiune şi să cumpere terenul, retrocedat fostului proprietar, pe care a funcţionat Muzeului Satului Bran, astfel încât să se evite desfiinţarea acestei instituţii de cultură. Ministerul Culturii  a susţinut  miercuri, 12 februarie a.c., că  „rezolvarea situaţiei juridice privind terenul retrocedat va conduce la o soluţie pentru protejarea patrimoniului cultural de la Secţia Etnografică în Aer Liber din Muzeul Naţional Bran“. Pe terenul în discuţie, de 9.610 mp, se regăsesc 18 monumente de arhitectură populară, care au caracter unicat şi o vechime din secolele XVIII – XX şi care prezintă principalele tipuri de gospodării şi locuinţe, anexe gospodăreşti, construcţii economice şi instalaţii de prelucrarea lemnului şi a ţesăturilor de lână, acţionate hidraulic, şi împreună reliefează evoluţia arhitecturii populare tradiţionale din satele zonei Bran, în raport cu ocupaţiile de bază, creşterea vitelor şi lucrul la pădure, împletite cu agricultura, industria casnică de prelucrare a lânii şi meşteşugurile legate de prelucrarea lemnului.  Ministerul Culturii face demersuri în vederea obţinerii unui punct de vedere din partea Ministerului Justiţiei.  „În urma discuţiilor purtate, marţi, 14 ianuarie a.c., la sediul Muzeului Naţional Bran s-au prezentat reprezentanţii Biroului Executorului Judecătoresc şi avocatul unuia dintre moştenitori pentru a conveni asupra Somaţiei transmise la data de 07.11.2019 privind evacuarea imobilului teren situat în Bran, str. I.G.Stoian, în baza Dosarului de executare nr. 553/2019 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc”, se arată în comunicatul Ministerului Culturii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here