Făgărăşenii vor scoate din buzunare anul viitor mai mulţi bani pentru a plăti gunoiul.  Sunt două taxe care împreună vor ajunge la 17 lei/persoană/lună, aşa cum arată  documentele parafate de conducerea Salco Serv SA. Este vorba despre majorarea taxei  de salubritate  de la 9 lei/persoană/lună cât s-a plătit în  anul 2020  la 14,5 lei/persoană/lună şi despre cota de dezvoltare a societăţii care este de 1,22 lei/persoană/lună, la care se adaugă TVA. Propunerea conducerii Salco Serv SA va fi  analizată şi supusă votului în   şedinţa extraordinară a CL Făgăraş programată pentru marţi, 29 decembrie 2020, începând cu ora 10,00.   Contactaţi o parte dintre consilierii locali în privinţa  acestei majorări a taxei de salubrizare, o parte dintre ei au susţinut că  nu vor vota întrucât valoarea taxei nu a fost justificată  economic, pe când alţii vor susţine maşina de vot controlată de primar.

Salco, instrumentul electoral al primarului

Nu mai încape îndoială că Salco şi taxa pe gunoi au fost folosite de actualul primar pentru a obţine capital electoral în 2020. O dovedeşte  decizia edilului de a majora taxa de gunoi în anul 2019 la 13 lei//persoană/lună şi încasarea acesteia la Primărie, iar în anul electoral 2020  scăderea acesteia la 9 lei/persoană/lună. În 2021 însă, când nu mai există niciun interes electoral, taxa se majorează din nou, dar la 17  lei/lună/persoană ( TVA inclus). O spune şi consilierul local   Cristina Paicu, USR-PLUS, care susţine că va cere documente justificatve în acest sens şi o dezbatere publică, aşa cum impune legislaţia, pentru această majorare. Şi consilierul local Lucian Cupu spune că  va cere în plen persoanelor care au decis scăderea taxei pe gunoi în anul 2020 să-şi asume această responsabilitate. Reamintim şedinţa publică organizată la Casa de Cultură  în aprilie 2019, când primarul&Company au decis majorarea taxei de gunoi la 13 lei/persoană/lună vehiculând  fel şi fel de situaţii economico-financiare cu toate că făgărăşenii, în număr mare,  s-au opus majorării. În ianuarie 2020 aceiaşi decidenţi au scăzut valoarea taxei  pentru a-şi atrage voturile făgărăşenilor.

Cel mai mare datornic al Salco este Primăria Făgăraş

Situaţia economico-financiară a Salco Serv SA este una dezastruasă,  aproape de faliment, aşa cum reiese din rapoartele întocmite de firma de audit şi de directorul general  pentru primul semestru al anului 2020. Documentul arată un grad de îndatorare al societăţii de 70%,  dar şi cheltuieli care depăşesc cu mult veniturile realizate. Veniturile realizate pe primele 6 luni din 2020 au fost de  3.597.977 lei, iar cheltuielile de 4.504.317 lei, înregistrându-se astfel o pierdere de 906.304 lei. Aşa cum arată raportul directorului general, ,,scăderea veniturilor în semestrul  I  din 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior se datorează scăderii taxei aferente serviciilor de colectare şi eliminare a deşeurilor municipale  aprobate de conducerea Primăriei Făgăraş”, o decizie electorală. Astfel diferenţa veniturilor realizate a fost de  733.697,9 lei.  Pe de altă parte, creanţele firmei însumează  3.727.572 lei, mare parte din sumă, 2,5 milioane de lei,  însemnând serviciile prestate pentru Primăria Făgăraş (întreţinere zone verzi, măturat stradal)

Pe ce se duc banii Salco

Cele mai mari cheltuieli  le are societatea cu salariaţii, nicidecum cu serviciile de salubritate pe care le prestează.  70,47% din veniturile companiei se duc pe salarii, plata orelor suplimentare, bonusuri.

 • Cheltuieli legate de personal: 2.535.807 lei din care tichete de masă 159.769 lei şi  tichete cadou- 26.700 lei
 • Combustibil- 238.366 lei
 • Piese de schimb- 48.625 lei
 • Alte materiale comsumabile (nu se specifică în raport ce fel de cheltuieli)- 248.635 lei
 • Apă ş energie- 36.183 lei
 • Cheltuielide întreţinere şi reparaţii- 17.968 lei
 • Protocol, reclamă şi publicitate- 14.483 lei
 • Servicii executate de terţi- 57.274 lei
 • Chirii, redevenţe, locaţii de gestiune- 49.023 lei
 • Depozitare rampă- 435.716 lei
 • Contribuţie către economia circulantă- 436.618 lei
 • Amortizarea imobilizărilor- 122.925 lei

Angajaţi fără număr….

O altă problemă ivită ca urmare a unui management defectuos, dar şi al fenomenului ,,pile şi relaţii”  se referă la  numărul salariaţilor.  De exemplu, în iulie 2020 erau 137  angajaţi faţă de luna ianuarie 2020 când erau 112 sau faţă  de iulie 2019 când erau doar 106. Salariul mediu  pe societate era de 2865 lei. Dacă urmărim istoricul firmei, în  2015 erau  69 de angajaţi, în 2017 erau  87 posturi ocupate, angajaţii prestând aceleaşi servicii. Pentru 2021, conducerea societăţii prevede un număr de 137 de contracte de muncă permanente, 22 de contracte de muncă sezoniere, 6 contracte de mandat (membri CA, preşedinte şi secretar) şi 3 contracte de conducere.

Ce înseamnă cota de dezvoltare

Conform Art 6 din Ordinul ANRSC 109/2007, ,,autorităţile locale vor stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare. Aceasta va fi aprobată în baza unor studii tehnico-economice din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei precum şi creşterea calităţii serviciului de salubrizare”. Cota va fi inclusă în nivelul tarifului numai după aprobarea acesteia prin HCL. Sumele încasate se constituie într-un cont distinct şi vor fi utilizate cu avizul CL doar pentru dezvoltarea instrastructurii sistemului public. Cota de dezvoltare propusă este de 1,22 lei/persoană/lună plus TVA.

Salco îngroapă şi morţii

Reorganizarea societăţii, aşa cum a propus conducerea, presupune şi  înfiinţarea unui serviciu nou. Este vorba despre ,,Serviciu pentru cimitir”  aşa cum a fost denumit acesta în documentele aprobate de adunarea generală a acţionarilor organizată la începutul acestei luni. Pentru fiecare dintre sectoarele de activitate, au fost propuse şi aprobate în AGEA  investiţiile necesare  şi fondurile aferente acestora.

 • Sectorul colectare deşeuri- 3,224,000 lei
 • Sectorul domeniul public-măturat -178,500 lei
 • Sectorul domeniul public- întreţinere spaţii verzi – 410.000 lei
 • Sectorul domeniul public-deszăpeziri – 479.000 lei
 • Sector  sortare deşeuri în Combinat – 1.280.000 lei
 • Serviciul dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare – 14.800 lei
 • Serviciu pentru cimitir – 69.000 lei

Serviciile funerare ale Salco înseamnă: executat groapă zidită, capac loc înhumare, cavou subteran- lei/loc (conform deviz), montat monument funerar/bordură (conform deviz), înhumare în pământ/cavou/groapă sau deshumare-   150 lei

 Aproape de faliment dar îşi cumpără 6 Dacii Doker

Pe lista investiţiilor propuse de conducerea Salco din banii făgărăşenilor, respectiv cota de dezvoltare, se află şi 6 autoturisme Dacia Doker noi. Aşa cum a explicat conducerea companiei, maşinile vor fi folosite pentru marketing şi conştientizarea populaţiei pentru colectarea selectivă. Nu mai puţin de 73.620 euro se vor cheltui pentru aceste maşini care vor ajunge la şefii de sectoare. Se va mai cumpăra şi o vidanjă cu 23.517 euro. În condiţiile în care maşinile de gunoi sunt vechi şi necesită reparaţii foarte des.

Consilierul local Cristina Paicu: ,,Cerem o dezbatere publică”

 •  ,,În adunarea generală  a acţionarilor nu s-a pomenit de noile tarife, iar în comisiile de specialitate ale Legislativului nu ni s-au pus la dispoziţie  documentele economico-financiare care să justfice aceste noi tarife. Pe de altă parte legislaţia impune organizarea unei dezbateri publice pentru această situaţie.  Am cerut directoarei de 3 ori explicaţii, dar n-a răspuns. În plen voi cere din nou documentele.  Noi, cei de la USR-PLUS, optăm pentru  dezbatere publică. Vom cere o serie de documente pe care să le analizăm cu specialişti în domeniu, după care vom veni cu soluţii. Ceea ce ne-a fost prezentat până acum sunt stive de acte, dar făcute pe genunchi.  În ianuarie, împreună cu senatorul Irineu Darău, vom prezenta soluţiile  atât directoarei, dar şi instituţiilor abilitate să se implice pentru rezolvarea problemelor de la Salco” a spus consilierul local Cristina Paicu.
 •    ,,Cineva trebuie să-şi asume preţul de 9 lei/lună/persoană plătit în 2020, dar şi preţul de 13 lei plătit în 2019. Ce notă de fundamentare a existat pentru fiecare decizie? Vom vedea în şedinţa de mâine cine îşi asumă aceste decizii luate pe spatele făgărăşenilor.  Salco are un grad de îndatorare de 70%, iar conducerea societăţii vine cu o listă de investiţii propusă din cota de dezvoltare care naşte suspiciuni” a declarat consilierul local PNL, Lucian Cupu.   (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here