Am reusit să formăm o echipă foarte bună pentru acest proiect la Consiliul Judeţean, formată din domnul vicepreşedinte Todorică Şerban, care are multă experienţă în domeniul gestionării deşeurilor, doamna Imelda Tóásó, care la începutul acestui an s-a alăturat din nou echipei Consiliului Judeţean în calitate de director executiv şi este la curent cu ceea ce s-a întâmplat în mandatul trecut, şi din mine, care am venit cu energia şi determinarea de a realiza acest proiect esenţial pentru judeţul Braşov. Datorită importanţei proiectului SMID, eu consider că principala mea atribuţie este realizarea acestui proiect şi îi aloc o mare parte din timp şi energie”, a explicat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Zoltan Szenner în conferinţă de presă.

Consiliul Județean Brașov derulează procedura de accesare de fonduri prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectiv Specific 3.1. Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Management al Deșeurilor, în vederea realizării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Brașov”.

  • „Vorbim de un proiect de aproximativ 100 milioane de euro, al cărui scop este realizarea investițiilor necesare pentru colectarea selectivă, transportul, sortarea și tratarea deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri care va ajunge la depozitare să se reducă la 10% din cât se generează. De asemenea, prin tratare aceste deșeuri devin inerte, nu mai afectează sănătatea locuitorilor. Proiectul s-a demarat în 2017, prin achiziția serviciilor de consultanță și de asistență”, explică  Imelda Tóásó, director executiv al Direcției Management Proiecte.

Tot în anul 2017, pentru  închiderea depozitelor de deșeuri menajere neconforme din județ, Consiliul Județean Brașov a alocat fonduri UAT-urilor pe raza cărora se află aceste depozite,   în total 4,5 milioane de lei, din care un milion de lei pentru municipiul Brașov și câte 500.000 de lei municipiilor Făgăraș, Săcele, Codlea, respectiv orașelor Râșnov, Rupea, Zărnești și Victoria. Contractul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov – Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și implementarea proiectului” a fost atribuit în luna iulie 2019,   Asocierii SC EPMC Consulting SRL – SC Fintech Advisers SRL, valoareafiind de 3.449.165,40 lei (exclusiv TVA). Prima etapă parcursă în pregătirea proiectului, în baza contractului de consultanță, a constat în realizarea Master Planului de gestionare a deșeurilor.  Au fost stabilite condițiile specifice pentru amplasamentele pe care se pot realiza investițiile, acestea fiind comunicate primăriilor din județ, în vederea identificării terenurilor ce pot fi puse la dispoziția proiectului pentru realizarea stațiilor de transfer, centrelor de colectare prin aport voluntar și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID). Întrucât nu au fost identificate terenuri în proprietatea publică sau privată a UAT-urilor din județ care să corespundă cerințelor tehnice pentru CMID, în august 2020 s-a inițiat o modificare legislativă pentru extinderea aplicabilității Legii 255/2010 privind exproprierile asupra lucrărilor de construcție și modernizare a infrastructurii de management al deșeurilor. La nivelul județului Brașov există un depozit de deșeuri municipale conform,    titular FIN-ECO

 Locaţia pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor – CMID

La CMID vor fi transportate, sortate şi prelucrate deşeurile din întregul judeţ, iar de aici doar cantitatea care urmează a fi depozitată să fie transportată la depozitul Fin Eco. Va fi ca o fabrică, în care toate procesele din cadrul fluxului tehnologic să fie desfăşurate în hale închise şi inclusiv compostarea să fie realizată în tunele de compostare. De asemenea, aici nu va fi depozitare, nici măcar temporară. Deşeurile vor fi recepţionate într-o hală (nu pe platforma deschisă) şi introduse direct pe fluxul tehnologic. Sunt mai multe cerinţe specifice referitoare la amplasamentul CMID, care ţin de distanţa minimă faţă de zonele locuite, faţă de ariile protejate, apele curgătoare etc. El trebuie să fie amplasat pe o rază de maximum 30 de km faţă de municipiul Braşov, să aibă un acces uşor pentru transportul deşeurilor şi să aibă acces la utilităţi. Pentru realizarea CMID este necesară o suprafaţă de aproximativ 15 hectare.

 Două locaţii pentru CMID

Au fost identificate două locaţii posibile pentru CMID, care întrunesc condiţiile şi sunt în curs de evaluare în cadrul Studiului de fezabilitate şi în urma acestuia se va stabili care este cea mai avantajoasă din toate punctele de vedere:

  •   una este situată la Săcele, lângă depozitul Fin Eco, unde Primăria poate pune la dispoziţia proiectului 4,08 hectare, iar diferenţa ar trebui să fie achiziţionată de la diverşi proprietari. Într-o primă etapă era necesar să se achiziţioneze terenuri de la aproximativ 35 de proprietari pentru completarea suprafeţei necesare pentru proiect, dar în urma realizării mai multor variante pentru CMID a fost identificată varianta cea mai avantajoasă, în care trebuie cumpărate terenuri de la 16 proprietari. Totuşi, chiar şi achiziţia unui număr de 16 parcele într-un timp scurt este dificilă.
  •   cealaltă locaţie este amplasată pe teritoriul comunei Prejmer, aproape de graniţa cu Hărman, la o distanţă mai mult decât suficientă de toate zonele locuite. Este situată la o distanţă de peste 2,8 km de Prejmer şi la o distanţă mai mare, de peste 3 km, faţă de Hărman şi Tărlungeni.  În cazul terenului de la Prejmer, avantajele sunt distanţa mare faţă de zonele locuite, faptul că este o singură parcelă care poate fi achiziţionată, nu este necesară exproprierea, iar pentru a ajunge la locaţie camioanele nu vor trebui să travereseze nicio localitate.

  Staţie de transfer, staţii de sortare şi tratare mecano-biologică, la Făgăraş şi Rupea

În PJGD au fost prevăzute locaţii pentru:

  • Staţie de transfer la Rupea
  • Statie de transfer SAU  Staţie de sortare şi TMB la Făgăraş.

La Rupea, în urma discuţiilor cu Primăria a fost identificat un teren pentru Staţia de transfer şi deja au început demersurile pentru a acorda drept de folosinţă Consiliului Judeţean asupra suprafeţei respective.

La Făgăraş, Primăria nu a putut să pună la dispoziţia proiectului suprafaţa de teren necesară şi a indicat că există terenuri disponibile pentru a fi achiziţionate pe o platformă industrială din localitate. În urma discuţiilor cu lichidatorul judiciar al societăţii şi în urma vizitei la locaţie, a fost identificat terenul în cauză, care are însă dezavantajul principal că în evidenţa APM Braşov, respectiva suprafaţă apare înregistrată ca potenţial contaminată, astfel fiind necesară întocmirea unui studiu, de către o firmă de specialitate, pentru a se stabili dacă terenul este sau nu este contaminat. Acest lucru generează o serie de dificultăţi: achiziţia publică şi realizarea studiului impune o perioadă de timp suplimentară, de natură să întârzie depunerea solicitării de finanţare. De asemenea, Consiliul Judeţean nu poate comanda un studiu pentru un teren care nu îi aparţine şi nu poate cumpăra un teren care este potenţial contaminat.

  • „Am identificat, însă, la Făgăraş un teren în afara limitei de localitate, pentru care în mandatul anterior a fost dat drept de administrare Consiliului Judeţean, iar autoritatea judeţeană a întocmit PUZ-ul pentru Staţie de sortare şi TMB, şi ulterior a fost realizat şi PUG-ul în care pentru terenul respectiv este menţionată Staţie de sortare şi TMB. Am verificat zona care are destinaţie de zonă industrială, nu au fost eliberate niciun fel de autorizaţii de construcţie pentru case de locuit în zonă şi există hotărâri de consiliu local pentru acordarea dreptului de administrare, aprobarea PUZ şi PUG, deci suntem foarte avansaţi cu această locaţie. În prezent, purtăm discuţii cu Primăria Făgăraş pentru finalizarea demersurilor legate de acest teren”, explică vicepreşedintele CJ Szenner Zoltan.

Amplasamente pentru Centre de aport voluntar – CAV

În PJGD au fost prevăzute locaţii pentru CAV-uri în toate oraşele şi municipiile.  Vicepreşedintele Szenner a purtat discuţii cu toate primăriile de oraşe şi municipii, au fost identificate suprafeţele de teren necesare pentru majoritatea amplasamentelor şi clarificate demersurile care trebuie făcute pentru punerea la dispoziţia proiectului a terenurilor şi au început aceste demersuri în Codlea, Predeal, Râşnov, Victoria, Zărneşti şi Rupea.

Făgăraşul, nu a stabilit amplasamentul

În cazul municipiilor Braşov şi Făgăraş, nu s-a finalizat identificarea amplasamentelor pentru Centrele de Colectare prin Aport Voluntar. Pe raza municipiului Braşov sunt prevăzute două CAV-uri. Conducerea CJ Braşov a avut mai multe discuţii cu viceprimarul Sebastian Rusu şi încă este în curs identificarea unor terenuri potrivite pentru amplasarea CAV-lor. La Făgăraş, CAV urma să fie amplasat tot pe platforma industrială a Fabricii de Pulberi, dar dacă se va clarifica situaţia noii locaţii posibile pentru Staţia de sortare şi TMB, atunci va fi necesară identificareă unei noi locaţii pentru CAV.

Locaţia depozitului de deşeuri

„În termenul pe care îl avem până la depunerea solicitării de finanţare, care trebuie să se întâmple cel mai târziu în iulie 2022, aceste condiţii nu pot fi îndeplinite. Găsirea unei locaţii care să fie acceptată de populaţie este extrem de dificilă, iar construirea şi autorizarea unui nou depozit este un proces care se întinde pe o durată de aproximativ 5 ani. Dacă încercăm să legăm proiectul SMID de construirea unui nou depozit, va trebui ca la depunerea solicitării de finanţare să avem locaţia disponibilă (pentru asta este necesară şi modificarea Legii exproprierii), obţinută derogarea pentru autorizarea depozitului şi modificarea documentaţiei deja întocmite, PJGD, Masterplan, SF etc., ceea ce va duce la pierderea finanţării pentru proiectul SMID” a susţinut vicepreşedintele CJ Braşov, Szenner Zoltan.

ADI ISO Mediu, parte din PJGD

Implementarea Sistemului de Management al Deşeurilor în judeţul Braşov nu poate fi realizată fără implicarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI ISO Mediu.

  • „ADI ISO Mediu este parte a acestui concept şi trebuie să înţelegem cu toţii că vom putea atinge obiectivul în privinţa întregii problematici a gestionării deşeurilor doar în parteneriat cu toate autorităţile locale din judeţul Braşov. Cu toţii trebuie să ne asumăm faptul că deşeul este responsabilitatea tuturor, dar, în egală măsură, să ajungem să înţelegem că deşeul este o resursă. Întoarcerea în economia circulară a deşeurilor reprezintă un obiectiv important, dar pentru realizarea căruia este nevoie de foarte multă informare, educare şi implicare”, a spus  Todorică Şerban, vicepreşedintele CJ Braşov.

 

1 COMENTARIU

  1. Fabrica de Pulberi situata la 1 KM distanta de satul Hurez a fost construita pe paminturile confiscate hurezenilor de catre regimul comunist. Astazi regimul capitalist „construieste” acolo depozitul de gunoi. E greu de imaginat o insulta si o nedreptate mai mare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here