Ocolitoarea Făgăraşului, o poveste veche folosită de candidaţi pentru manipularea electoratului din municipiu. Au folosit-o toţi primarii, inclusiv acesta din urmă. Niciunul nu s-a aplecat cu responsabilitate şi profesionalism asupra acestei investiţii. Făgărăşenii s-au întrebat mereu, de ce? Răspunsul este simplu. Nu sunt în stare să realizeze o investiţie de anvergură şi nici nu-i mai interesează doleanţele cetăţenilor după ce ajung în funcţie. Principala lor  preocupare rămâne doar folosirea bugetului local pentru recompensarea apropiaţilor şi a susţinătorilor.  Cu surle şi trâmbiţe, în 2017, s-a cerut acordul cetăţenilor, într-o dezbatere publică, pentru a îndatora oraşul la bănci cu alte 5 milioane de euro pentru realizarea Ocolitoarei. Se lăuda primarul că are avizele şi că a preluat şoseaua de la Ministerul Transportului, ba s-a şi pozat cu apropiaţii pe acest drum.  Contractul de împrumut a fost semnat în luna august a anului 2018, dar banii au fost folosiţi la alte investiţii, deşi acestea erau déjà finanţate. În 2021, acelaşi primar alocă pentru Ocolitoare, culmea, doar 100.000 lei. Dar primarul vine cu o altă promisiune (SIC!),  ocolitoarea va beneficia de finanţare europeană, fără să justifice prin documente afirmaţia.

Licitaţii anulate pe bandă

Investiţia a fost scoasă la licitaţie de Primăria Făgăraş în toamna anului trecut, la 6 noiembrie 2020. A fost prima strigare!  A fost însă anulată la 7 decembrie 2020 pentru  „abateri grave de la prevederile legislative”, care „afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului”. Asta în condiţiile în care primarul plăteşte firme fără număr pentru a supraveghea achiziţiile publice ale Primăriei Făgăraş, dar şi proiectanţi care să realizeze priecte de investiţii corecte şi fiabile.  ANAP s-a sesizat în privinţa procedurii de atribuire organizată de Primăria Făgăraş la data de 6 noiembrie 2020 prin publicarea în SEAP a anunţului nr. CN1025953, cu o valoare estimată de 47.448.645,47 lei. Primăria n-a ţinut cont de condiţiile impuse de ANAP, nu  a implementat măsurile, dar a publicat din nou în SEAP documenaţia de atribuire la 22 ianuarie 2021 (CN 1027846), prin procedura licitaţie dischisă, data depunerii ofertelor fiind 24 februarie 2021.  Ofertanţii investiţiei au sesizat CNSC şi au depus contestaţii.

 

Contestaţii pe bandă din partea firmelor de construcţii

Firmele de construcţii care au participat la licitaţia privind proiectarea şi execuţia şoselei de centură a Făgăraşului au contestat la Consiliul Naţional de Soluţonare a Contestaţiilor decizia Primăriei Făgăraş. Se întâmpla în luna februarie  2021. Sunt trei mari companii cu experienţă în lucrări la drumuri, Viarom Construct SRL din Bucureşti, Consal SRL din Braşov şi Geiger  Transilvania SRL din Cristeşti, Mureş, ultimele două având contracte în derulare  la Făgăraş încheiate cu  Primăria Făgăraş însă pentru alte  obiective. Aceste firme au formulat contestaţii (5201/1.02.2021, 5227/2.02.2021 şi 5252/2.02.2021) împotriva documentaţiei de atribuire întocmite de Municipiul Făgăraş, în calitate de autoritate contractantă,  în procedura de licitaţie deschisă organizată  în vederea atribuirii unui contract având ca obiect ,,Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii Varianta de ocolire municipiul Făgăraş” anunţ publicat în SEAP la 22 ianuarie 2021. Cei trei contestatari au cerut remedierea documentaţiei de atribure, prelungirea perioadei de elaborare a ofertelor şi  anularea licitaţiei.

Ce contestă Viarom Construct?

  •  Lipsa modelului de contract şi a acordului contractual ce urmează a fi încheiat, învocând încălcarea prevederilor  HG nr.  1/2018.
  • Termenul de 15 zile pentru obţinerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism, susţinând că nu este realist şi proporţional şi atrage penalităţi pentru întârziere pentru executant.
  • Avizele (SGA Braşov, al Administraţiei Târnava Mare-Hârtibaciu, AOM Braşov,) nu au fost puse la dispoziţie de Primăria Făgăraş.  Viarom a propus un termen de 5 luni, însemnând: 15 zile pentru elaborare documentaţie,  pentru actualizare avize, 15 zile pentru reînnoirea avizelor, 30 zile pentru elaborarea DTAC, 60 zile pentru elaborare PT, 30 zile avizare PT de către beneiciar.
  • Acuză Primăria Făgăraş că în documentaţia de atribuire sunt diferenţe mari în privinţa  indicatorilor  tehnico-conomici între cerinţele primăriei şi studiul de fezabilitate faţă de acordul de Mediu obţinut. Cu alte cuvinte documentaţiile puse la dispoziţie pentru proiectare sunt eronate şi afectează toate tipurile de lucrări proiectate,  (sistemul rutier, sistemul de scurgere a apelor, ale amenajărilor  hidrotehnice şi  ale structurilor). De asemenea, Viarom susţine că valoarea estimată a investiţiei nu este corectă, aceasta fiind calculată pe baza soluţiilor studiului de fezabilitate care nu este corelat cu datele  din Acordul de Mediu.

,,Să se completeze documentaţia de atribuire cu  toate avizele şi să se prezinte tipurile de lucrări şi soluţiile tehnice aferente; să se coreleze obiectivele proiectului între studiul de fezabilitate, Acordul de Mediu şi caietul de sarcini; să revizuiască valoarea estimată a investiţiei şi perioadele pentru priectare şi execuţie. Să pună la dispoziţie devizul general al investiţiei şi indicatorii tehnico- economici stabiliţi.  Studiul de fezabilitate este incomplet şi nu respectă conţinutul cadru impus pentru acest tip de documentaţie prin HG 907/2016″ se arată în contestaţia depusă de Viarom SRL la CNSC.

Ce contestă Consal

,,Documentaţia de atribure încalcă prevederile legale privind achiziţiile publice, demonstrând  prin decizia ANAP în care sunt stipulate abaterile faţă de toate aspectele esenţiale ale unei achiziţii: cerinţe de natură tehnică, profesională, formularele, modelul de contract, caietul de sarcini, cerinţele beneficiarului, strategia de contractare. ANAP s-a sesizat în privinţa procedurii de atribuire organizaă de Primăria Făgăraş la data de 6 noiembrie 2020 prin publicarea în SEAP a anunţului nr. CN1025953, cu o valoare estimată de 47.448.645,47 lei. Primăria n-a ţinut cont de condiţiile impuse de ANAP, nu  a implementat măsurile, dar a publicat din nou în SEAP documenaţia de atribuire. Consal a cerut primăriei  clarificări, dar aceasta n-a dat curs solicitării. Ulterior a anulat licitaţia la data de  7 decembrie 2020 pentru abateri grave de la prevederile legislative. La data de 22 ianuarie 2021, Primăria Făgăraş a publicat din nou anunţul de participare nr. CN1027846  prin procedura licitaţie deschisă, cu aceeaşi valoare estimată, cu acelaşi obiect, fără a mai fi supusă controlului de legalitate exercitat de ANAP, într-o formă mai restrictivă decât cea iniţială, codul principal fiind ,,Lucrări de construcţii drumuri”.   Data de depunere a ofertelor a fost stabilită  24 februarie 2021, doar o lună” a explicat Consal SRL în contestaţia depusă la CNSC.  Consal a contestat şi amenajarea unui sens giratoriu pe ocolitoare, consinderându-l un non sens pe un drum de viteză. Pentru intersecţia cu un alt drum este indicat un nod rutier, o intersecţie mai complexă, care permite preluarea traficului de mare viteză. Conform documentaţiei se vor amenaja 3 giraţii, la ieşirea din DN1, la intersecţia cu  DJ 104 D şi la intrarea în DN1, ceea ce, în opinia Consal, sunt imposibil de realizat şi neavenite. ,,Cerinţa privind experienţă  similară în amenajarea unui sens giratoriu în cadrul unei astfel de lucrări apare ca hilar şi ridicol pentru un constructor cu experienţă” a mai explicat Consal în contestaţie. Avizul CNAIR prin DRP Braşov din 21 august 2020 impune , la fel ca şi în avizul din 20 octombrie 2017, asigurarea iluminatului public în zona intersecţiilor. ,,Documentaţia  Primăriei Făgăraş  nu face nicio referire la iluminatul public în zona intersecţiilor , iar lucrările nu sunt cotate în Formularul de ofertă. La refacerea documentaţiei apar lucrări suplimentare, dar care nu sunt cuprinse în valoarea totală estmată a investiţiei. Este interzisă utilizarea de diferite manevre/operaţiuni care să conducă la subevaluarea valorii estimate a achiziţiei. La ora actuală valoarea investiţiei este subevaluată” a mai explicat Consal.  Această firmă  a cerut anularea licitaţiei şi refacerea documentaţiei tehnice din cauza neconcordanţelor şi discrepanţelor între studiul de fezabilitate, caietul de sarcini, avizele şi acordurile emise, deşi au fost sesizate în cadrul procedurilor anterioare. Primăria nu a remediat  docmentaţia deşi a apelat la actualizarea studiului de fezabilitate.

Ce contestă Geiger Transilvania

  •  Invocă grave abateri de la prevederile legale. ,,ANAP a  emis un aviz condiţionat (nr. 10647/8086/5.10.2020)  prin care a identificat numeroase abateri, incidente în materialele  achiziţiilor publice. Multe dintre aceste abateri se regăsesc şi în noua documentaţie de atribuire. Documentaţia actuală prezintă şi mai multe vicii de fond şi de formă, care fac  imposibilă depunerea de oferte competitive. Cerinţele primăriei sunt restrictive, exagerate şi disproporţionate raportat la cerinţele CNAIR pentru proiecte similare. Cerinţele legate de personalul angajat de contractant (experţi principali, experţi secundari, personal cheie, personal calificat), trebuie demonstrate prin documente. Deşi  au fost eliminate aceste cerinţe din fişa de date a achiziţiei, acestea apar fără nicio logică în caietul de sarcini. La nivelul documentaţiei de atribuire primăria prezintă o serie de avize, acorduri şi autorizaţii obţinute în faza de studiu de fezabilitate fără a fi subliniat rolul, efectele şi utilitatea acestora, în raport cu proiectarea şi execuţia, care nu au fost semnate de primar” invocă Geiger Transilvania în contestaţia depusă la CNSC.

Afacerea  ,,staţii de biciclete” pe Ocolitoare

La investiţia Ocolitoarea a apărut o prelungire a proiectelor de mobilitate urbană despre care se vorbeşte de vreo 3 ani. Primăria Făgăraş vrea să amplaseze pe ocolitoare 2 staţii de biciclete (bike sharing), dar achiziţia să fie încredinată unei firme agreată de aceasta.  Cu alte cuvinte, o altă afacere. Firmele contestă cerinţele Primăriei Făgăraş privind amenajarea acestor staţii de biciclete care, susţin acestea,  se îndreaptă spre o singură firmă. Şi CNSC a criticat obiectivul, impunând realizarea lui din alte fonduri şi nu din bugetul Ocolitoarei.

  •   ,,Funcţionalitatea acestor staţii de biciclete este legată de un alt proiect distinct faţă de Ocolitoare, fiind semnificativ disproporţionată în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit. Impunerea cerinţei de a prezenta experienţă similară pentru amenajare bike shering  este abuzivă. În plus,  sunt prezentate amănunţit 31 de caracteristici tehnice,  o soluţie specifică unui singur producător, biciclete software şi platforma tranzacţioare, toate acestea ducând la o documentaţie de atribuire restrictivă,  de natură să împiedice participarea la procedură a unor operatori economici care ar putea   oferta alte produse  echivalente sau chiar superioaare” susţine Viarom SRL.
  •   ,,Sistemul de bike sharing reprezintă, în fapt, o extensie a transportului public în comun al municipiului bazat pe biciclete care sunt depozitate în apropierea saţiilor de transport public local. Aceste sisteme  se amenajează în zonele preponderent urbane, unde există piste de biciclete pe care se poate circula, iar traficul nu se desfăşoară în condiţii de mare viteză. Solicitarea  unei experienţe similare în acest domeniu care excede obiectul supus achiziţiei reprezintă o restricţionare a participării la procedură şi să favorizaţi  anumiţi colaboratori ai autorităţii contractante. Modul în care sunt concepute cerinţele acestui sistem conduce la o anumită societate comercială, singura care poate executa acest tip de amenajare. Am solicitat Primăriei Făgăraş răspunsuri la 36 întrebări şi 7clarificări,  dar Primăria nu le-a oferit, ca ulterior să anuleze  licitaţia. Şi la reluarea ei a inclus cerinţa de a se prezenta experienţă similară în execuţia bike-sharing” a susţinut Consal SRL în contestaţie.
  •   ,,Se impunea ca cerinţă de a avea minim o amenajare de tip bike-sharing. Nu există asemenea lucrări în cadrul unor lucrăride reabilitare drumuri categorie I, II şi III. Circulaţia bicicletelor este interzisă pe autstradă sau DN unde nu există piste de biciclete, cu atât mai mult amenajări bike-sharing. Cerinţele solicitate de primărie sunt soluţii de mobilitate urbană, care nu au nicio legătură cu proiectarea şi construirea unei centuri rutiere, un drum destinat ocolirii oraşului pe care circulă de obicei camioane de marfă, trafic greu, sau alte autovehicule care se îndreaptă spre alte localităţi. Mai mult, valoarea  aferentă amenajării bike-sharing, inclusiv 20 de biciclete care trebuie achiziţionate, nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului de proiectare şi execuţie” susţine firma Geiger Transilvania.
  •  ,,În acest moment sunt în desfăşurare 3 proiecte de mobilitate urbană care presupun staţii de  bike –sharing. Pe ocolitoare vor fi 2 astfel de staţii şi deservesc zone de acces în municipiu. Persoanele pot accesa municipiul cu bicicleta, nu pentru a circula pe varianţă” a fost explicaţia Primăriei Făgăraş la CNSC. (Lucia BAKI)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here