Localnicii din Ţara Făgăraşului, victime ale urşilor, au aşteptat decizia ministrului Mediului privind situaţia urşilor care le atacă gospodăriile producându-le mari pagube fără ca nimeni să le ofere despăgbiri, aşa cum legislaţia prevede.  Pe Transfăgărăşanul, în zonele turistice Dejani, Sâmbăta, Sebeş, urşii apar frecvent, terorizând turiştii şi proprietarii de pensiuni.  Urşii îşi fac apariţia în locuri populate în căutare de hrană. Ministerul Mediului a publicat, în sfârşit,  Ordonanţa de Urgenţă care prevede intervenţia în cazul atacurilor urşilor. Ministrul Barna spune însă că această ordonanţă nu este suficientă şi va întocmi împreună cu specialiştii un plan de intervenţie, un ghid de bune practice, prin care să fie prevăzute inclusiv amenzi drastice pentru persoanele care hrănesc urşii. Astfel OUG a fost  completată şi adoptată Hotărârea de Guvern.

Ce prevede actul normativ

Potrivit documentului, intervenţia în cazul urşilor care ajung în intravilanul localităţilor se face gradual.   Extragerea prin împuşcare, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau sexul acestuia se efectuează atunci când siguranţa şi securitatea cetăţenilor sau a bunurilor sunt puse în pericol. Scopul principal al  Ordonanţei de urgenţă este „ocrotirea unor valori esenţiale: viaţa şi integritatea corporală a persoanei, sănătatea şi securitatea publică, bunurile de orice fel aflate în proprietatea publică şi privată a persoanelor juridice şi fizice”. Iar intervenţia imediată  specializată, efectuată în intravilanul localităţilor, de către echipa de intervenţie se efectuează în cazuri urgente „în care siguranţa şi securitatea cetăţenilor, respectiv bunurile acestora, sunt puse în pericol prin prezenţa sau activităţile unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau sexul acestuia/acestora”. Ordonanţa  mai prevede că în cazul exemplarelor de sex feminin, intervenţia se va efectua cu precădere prin metoda îndepărtării sau prin metoda tranchilizării/relocării; în cazul extragerii prin împuşcare a unui exemplar de sex feminin cu pui, puii vor fi relocaţi de urgenţă în cadrul unor centre de reabilitare sau adăposturi autorizate.

Metodele de intervenţie  

Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităţilor se efectuează gradual prin următoarele metode:

 •   îndepărtarea prin diverse mijloace;
 •  tranchilizare şi relocare;
 • extragere prin eutanasiere sau împuşcare.
 •   Dacă ursul pune în pericol siguranţa cetăţenilor, a bunurilor sau a echipei de intervenţie acesta va putea fi ucis.

Echipa de intervenţie  

În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei Ordonanţe de urgenţă şi asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, tranchilizarea şi extragerea prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs, autorităţile publice locale pot încheia contract de permanenţă cu gestionarul fondurilor cinegetice” spune  OUG.

Echipa de intervenie este format din:

 •    primarul/viceprimarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul  (conducătorul echipei de intervenţie),
 •  personal al unităţilor şi/sau subunităţilor specializate de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezenţa exemplarului de urs;
 •   personalul tehnic de specialitate angajat al Gestionarului, care a încheiat contract de permanenţă cu unitatea administrativ-teritorială pentru asigurarea serviciilor de specialitate prevăzute de prezenta Ordonanţă de urgenţă;
 •   medicul veterinar împuternicit.

Când se poate împuşca ursul

Extragerea ursului prin eutanasiere sau împuşcare se face în următoarele situaţii:    u dacă intervenţiile prin metoda îndepărtării şi tranchilizării/relocării nu dau rezultate;

 •  daca siguranţa şi securitatea cetăţenilor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse in pericol;
 •  dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol;
 •  în cazul în care exemplarul în cauză este rănit în cursul acţiunii de intervenţie şi nu sunt identificate alte soluţii conform prezentei Ordonanţe de urgenţă;
 •   dacă exemplarul în cauză este prins într-o capcană neautorizată şi nu sunt identificate alte soluţii
 •  dacă exemplarul în cauză prezintă răni incompatibile cu viaţa.

Amenzi pentru obstrucţionarea acţiunilor

Ordonanţa de Urgenţă prevede ca după finalizarea acţiunii de intervenţie, în cel mult 24 de ore, să se întocmească un Raport al evenimentului, semnat de către toţi membrii echipei de intervenţie (şi de către proprietarul păgubit, după caz), care se transmite în termen de 24 de ore de la întocmire către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului.

 •    Carnea ursului rămâne la fondul de vânătoare.
 •  În cazul extragerii prin eutanasiere sau împuşcare, gestionarea exemplarului se face de către Gestionar sau Garda forestieră.
 •  Blana şi craniul exemplarului extras, preparate de către Gestionar,   se predau Gărzilor forestiere, rămân în proprietatea statului şi pot fi transferate cu titlu gratuit instituţiilor de învăţământ, muzeelor, institutelor de cercetare în domeniul cinegetic sau altor instituţii publice de către Garda forestieră în a cărei gestiune se află.
 •   Costurile intervenţiei se decontează de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
 •  Împiedicarea intervenţiei se sancţionează.
 •  Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenţia se face de către orice persoană, prin apelarea numărului unic de urgenţă 112.
 •   Împiedicarea prin orice mijloace a intervenţiei imediate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională între 7.000 şi 10.000 lei. (M.F.)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here