Curtea de Apel Brațov l-a condamnat pe fostul șef al CJ Brașov, Aristotel Căncescu, la șapte ani și zece luni de închisoare cu executare. Pedeapsa este definitivă. Căncescu atacase cu apel pedeapsa pe care o primise pe 30 aprilie 2020, de șapte ani cu închisoare. În același dosar au fost achitați alți inculpați, iar Ioan Diniță, patronul firmei Gotic SA, fost deputat, a primit o condamnare de 4 ani și 3 luni cu suspendare . Radu Ispas, fostul administrator public al județului a fost achitat.

 Minuta ședinței din data de 1 februarie 2022

Dosar nr. 1751/62/2015  

Tip solutie: Agravarea pedepsei
Solutia pe scurt:

  1. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov, de inculpaţii Căncescu Aristotel Adrian, Ispas Radu Petru, Diniţă Ion şi Popa Mircea Constantin împotriva sentinţei penale nr. 44/S din data de 30.04.2020 pronunţată de Tribunalul Braşov, pe care o desfiinţează în parte cu privire la modul de soluţionare a laturii penale a cauzei.

A.1. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Căncescu Aristotel Adrian cu privire la comiterea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu prevăzută de art. 47 din Codul penal raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal (faptă relativ la atribuirea contractului de achiziţii publice ”Proiectare şi execuţie, reabilitare – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Consolidare şi reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Corp B”). În baza art. 291 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal şi a art. 75 alin. 2 lit. b din Codul penal şi art. 76 alin. 1 din Codul penal şi art. 79 din Codul penal condamnă pe inculpatul Căncescu Aristotel Adrian la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă. În baza art. 289 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal şi a art. 75 alin. 2 lit. b din Codul penal şi art. 76 alin. 1 din Codul penal şi art. 79 din Codul penal condamnă pe inculpatul Căncescu Aristotel Adrian la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal pe o durată de 5 ani pentru comiterea infracţiunii de luare de mită. În baza art. 38 alin. 1 din Codul penal, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal şi art. 45 alin. 3 lit. a din Codul penal contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta decizie cu pedepsele de 5 ani închisoare şi respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa apelată pentru infracţiunile de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (fapte relativ la actualizarea preţului cu un coeficient „k” pentru contractele de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006 şi nr. 69/20.09.2007) şi aplică inculpatului Căncescu Aristotel Adrian pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani şi 10 luni închisoare – inculpatul Căncescu Aristotel Adrian având de executat în final pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă complementară care se va executa conform dispoziţiilor art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal. În temeiul art. 289 alin. 3 din Codul penal confiscă de la S.C. Canaris S.R.L. Braşov suma de 1.248.704,95 lei, primită ca mită.

A.2. Schimbă temeiul achitării inculpatului Cirică Emil Cristian pentru infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 309 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal (faptă relativ la actualizarea preţului cu un coeficient „k” pentru contractul de achiziţii publice nr. 69/20.09.2007) din art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală în art. 16 alin. 1 lit. b teza II din Codul de procedură penală.

A.3. Schimbă temeiului achitării inculpatului Ispas Radu Petru pentru infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 309 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal (faptă relativ la actualizarea preţului cu un coeficient „k” pentru contractul de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006 ) din art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală în art. 16 alin. 1 lit. b teza II din Codul de procedură penală.

A.4. În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza II din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Diniţă Ion pentru infracţiunea de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. 1 din Codul penal 1968 raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Diniţă Ion pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 26 din Codul penal 1968 raportat la art. 248 din Codul penal 1968 şi art. 248 ind. 1 din Codul penal 1968 raportat la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal 1968 şi art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal 1968, cu aplicarea art. 5 din Codul penal (cu referire la actualizarea preţului cu coeficientul „k” pentru contractul de achiziţii publice nr. 69/20.09.2007) de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare. Reduce pedeapsa principală rezultantă aplicată inculpatului Diniţă Ion prin sentinţa apelată de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare. În temeiul art. 86 ind. 1 şi art. 86 ind. 2 din Codul penal 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului Diniţă Ion, pe un termen de încercare de 4 ani. În temeiul art. 71 alin. 1 din Codul penal 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal 1968 dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În temeiul art. 86 ind. 3 alin. 1 din Codul penal 1968 dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Braşov; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului Diniţă Ion asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 raportat la art. 83 şi art. 84 din Codul penal 1968 potrivit cărora săvârşirea unei noi infracţiuni în termenul de încercare sau neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare atrage revocarea suspendării sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei.

A.5. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Popa Mircea Constantin cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal (faptă relativ la executarea contractului de achiziţie nr. 638/29.01.2007 pentru realizarea investiţiei „Reabilitare, amenajări şi refuncţionalizare Complex de agrement Tâmpa”).

A.6. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Ispas Radu Petru cu privire la comiterea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu prevăzută de art. 47 din Codul penal raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal (faptă relativ la atribuirea contractului de achiziţii publice ”Proiectare şi execuţie, reabilitare – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Consolidare şi reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Corp B”). Înlătură obligarea inculpatului Ispas Radu Petru la plata sumei de 3000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente judecării cauzei în fond. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

  1. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală respinge, ca nefondate, apelurile declarate împotriva aceleiaşi sentinţe de partea civilă Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Braşov, inculpaţii Bâgiu Gabriel, Gheorghieş Maria, Costea Viorel. C. În baza art. 275 alin. 2, 4 din Codul de procedură penală obligă pe apelanţii partea civilă Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Braşov, inculpaţii Bâgiu Gabriel, Gheorghieş Maria, Costea Viorel la plata către stat a sumei de câte 1000 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare în apel. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de câte 1253 lei, reprezentând onorariul avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii Cirică Emil Cristian şi S.C. Canaris S.R.L., se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată la data de 1 februarie 2022 prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
    Document: Hotarâre 79/2022 01.02.2022

Poziția procurorilor DNA

In perioada noiembrie 2006 – noiembrie 2014, Adrian Aristotel Cancescu si Radu Petru Ispas “si-au folosit functia publica de autoritate locala pentru interesele proprii si ale firmelor SC Gotic SA si SC Ramb Sistem SRL, respectiv ale persoanelor care reprezentau aceste firme de casa, Pascu Ioan si Bigiu Gabriel. Aceste doua firme detineau cvasi – totalitatea contractelor derulate cu CJ Brasov, intrucat le erau acordate preferential, prin incredintare directa, ca urmare a dispozitiei inculpatului Cancescu Andrei Aristotel“, a anuntat atunci DNA.

Cancescu a incheiat in 2006 -2007 doua contracte cu Gotic SA Brasov, firma declarata castigatoare a unor licitatii deschise si reprezentata de deputatul Ion Dinita, in calitate de director general, sustin procurorii. Contractele se refereau la intretinerea, reparatia si salubrizarea drumurilor judetene din Brasov (intretinere si salubrizare in sezonul rece – deszapeziri precum si intretinerea si reparatii pe timp de vara) – contract pe 6 ani cu o valoare totala de 9.724.823.3 lei cu TVA, si la executia, finalizarea si intretinerea drumului Rupea – Racos, anunta DNA.

La primul contract, anchetatorii sustin ca desi documentul nu prevedea modalitati concrete de modificare a pretului contractului de achizitie publica, acesta a fost modificat de cinci ori, in perioada 2008-2012. “Urmare a acestor majorari nelegale, valoarea totala a contractului s-a marit de 10 ori, respectiv a ajuns la suma de 101.750.482,28 lei cu TVA, fata de valoarea initiala de 9.724.823,30 lei cu TVA”, informeaza DNA.

Anchetatorii arata ca “actele aditionale au fost semnate de inculpatii Cancescu Aristotel Adrian, Cirica Emil si suspectii Aurelia Popescu, Bancila Danut, Mariana Tiharau, din partea Consiliului Judetean Brasov, iar din partea firmei Gotic SA de catre inculpatul Dinita Ion”.

Acelasi scenariu a fost urmat si la al doilea contract, in valoare de 14.064.497,52 lei cu TVA, in cazul caruia pretul a fost modificat prin trei acte aditionale, in perioada 2008-2010, informeaza DNA. Procurorii mai spun ca desi lucrarile au inceput efectiv abia in martie 2007, cu alta tehnologie decat cea prevazuta in documentatie, au fost intocmite situatii de lucrari de catre constructorul SC GOTIC SA, care au fost apoi facturate de constructor si achitate de Consiliul Judetean Brasov.

Televiziunea locala detinuta de Aristotel Cancescu, SC CANARIS SRL, a primit apoi in 2006-2007 “importante sume de bani ce au totalizat 384.750 lei”, cu titlu de servicii publicitate si reclama, imediat dupa ce firmei GOTIC i-a fost atribuit un contract de achizitii publice, precizeaza procurorii. “Prejudiciul total cauzat bugetului Consiliului Judetean Brasov prin achitarea in mod nelegal a unor sume aferente lucrarilor executate de SC GOTIC SA ca urmare a derularii contractelor nr. 8789/10.11.2006 si nr. 69/20.09.2007, este de 32.983.878,71 lei cu TVA, echivalentul a 7.672.228,32 euro”, informeaza DNA.

Alte contracte care au intrat in atentia procurorilor DNA au fost incheiate in 2007-2008 intre Consiliul Judetean Brasov si SC Ramb Sistem SRL, administrata de Gabriel Bagiu, pentru realizarea investitiei “Reabilitare, amenajare refunctionalizare Complex de agrement Tampa”, in valoare de 8.082.044,56 lei –  si un contract  in valoare de 1.739.762,10 lei privind realizarea investitiei “Amenajare suprafete de joc – terenuri sportive la Liceul Andrei Saguna”.

Si aici, “Consiliul Judetean Brasov, prin inculpatii Cancescu Aristotel Adrian si Ispas Radu, impreuna cu inculpatul Cirica Emil si suspectul Popa Mircea in calitate de diriginte de santier, au validat si au efectuat, in executarea celor doua contracte, plati nejustificate in valoare cumulata de 664.180,54 lei”, spun anchetatorii.

Pe 7 octombrie 2014, instanta suprema a decis ca Aristotel Cancescu sa fie cercetat in libertate, sub control judiciar. Aceeasi masura preventiva a fost dispusa si in cazul lui Gabriel Bagiu, administrator al SC Ramb Sistem SRL Brasov. Hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu este definitiva

Pe 10 octombrie 2014, DNA a cerut aviz pentru arestarea deputatului PC Ion Dinita, in acest dosar.  

Insa DNA a contestat decizia ICCJ de a respinge arestarea preventiva a lui Cancescu si a motivat prin faptul ca masura controlului judiciar nu a fost suficienta, presedintele CJ Brasov facand demersuri concrete pentru instrainarea unei societati prin intermediul careia primise mita, potrivit Agerpres. “Masura preventiva a controlului judiciar, mai mult simbolica, i-a oferit posibilitatea ca dupa data de 7.10.2014 sa faca demersuri serioase, concrete, punctuale, pentru a-si instraina firma Canaris, adica sa inlature posibilitatea de a dovedi ca prin aceea firma a primit mita mascata”, sustin procurorii.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here