Spitalul Orășenesc Victoria are încă doi noi medici care completează lista posturilor vacante.  Zilele trecute au fost semnate contractele cu medicii  Maria Mihaela Albu – recuperare, medicină fizică şi balneologie şi cu Sergiu Pleşca – ortopedie. Până în prezent au fost ocupate 33 de funcții la spitalul din Victoria, iar pentru alte 50 de posturi se organizează concurs în perioada 8-12 iulie 2022. ,,Proiectul Spitalului Orășenesc Victoria este unul de succes, iar pentru asta, orașul nostru a ajuns să fie cunoscut în întreaga țară. Însă fiecare mică reușită necesită extrem de multă muncă și eforturi din partea echipei Spitalului, din partea Primăriei și a tuturor celor care au susținut și susțin acest proiect. Ne dorim să găsim cei mai potriviți profesioniști pentru aceste 50 de noi posture pe care spitalul le-a scos la concurs“ explică primarul din Victoria, Camelia Bertea.  Reamintim că acest spital a fost redeschis anul trecut, la 14 octombrie, și este funcțional, având contract semnat cu CAS.

50 de posturi scoase la concurs

1 post asistent medical Șef unitate, grad principal

1 post asistent medical la Compartimentul medicină fizică și de reabilitare

2 posturi asistent medical la Compartiment Medicină internă

1 post asistent medical debutant la Compartiment Medicină internă

2 posturi asistent medical Compartiment Boli cronice

2 posturi asistent medical Compartiment Pediatrie

1 post asistent medical Camera de gardă

2 posturi asistent medical la Spitalizare de zi specialități medicale

1 post asistent medical la Sterilizare

2 posturi asistent medical la Laboratorul de explorări funcționale

1 post asistent medical la Ambulatoriul de medicină internă

1 post asistent medical la Ambulatoriul de pediatrie

1 post asistent medical la Ambulatoriul de medicină fizică și de reabilitare

1 post asistent medical la Ambulatoriul de chirurgie

1 post asistent medical la Ambulatoriul de ortopedie și traumatologie

1 post asistent medical la Ambulatoriul de urologie

1 post asistent medical la punctul de recoltare analize medicale

1 post de asistent medical de laborator la Laboratorul de analize medicale

1 post asistent de farmacie la Farmacie

1 post asistent de igienă la CPIAAM

1 post infirmier la Compartiment medicină fizică și de reabilitare

1 post infirmier la Compartiment medicină internă

1 post infirmier la Compartiment pediatrie

1 post infirmier debutant la Compartiment pediatrie

2 posturi îngrijitor la Spitalizare de zi

2 posturi îngrijitor la Ambulatorii

1 post îngrijitor la Camera de garda

1 post îngrijitor la Morga

3 posturi brancardier

1 post de nutritionist-dietetician

1 post consilier juridic

1 post economist la Compartiment achiziţii publice

1 post economist la Serviciul financiar-contabil

1 post magazioner la Serviciul financiar-contabil

1 post economist la Compartiment RUNOS

1 post economist la Compartiment evaluare si statistică medicala

1 post referent de specialitate la Secretariat și relaţii cu publicul

1 post Sef serviciu, inginer, la Compartiment tehnic si administrativ

1 post instalator la Compartiment tehnic

1 post electrician la Compartiment tehnic

2 posturi fochist debutant la Compartiment tehnic

1 post șofer

Concursul presupune o probă scrisă și interviu și se va desfăşura la sediul spitalului în perioada 8-12  iulie 2022.

 •   Proba scrisă pentru toate posturile, în data de 8 iulie 2022 ora 10;
 •   Proba interviu pentru posturile de asistent medical, infirmier, îngrijitor brancardier și nutritionist-dietetician, în data de 11 iulie 2022, începând cu ora 10
 •   Proba interviu pentru posturile de consilier juridic, economist, economist 1A, inginer, referent de specialitate, instalator, electrician, fochist debutant, șofer, magazioner, în data de 12 iulie 2022, începând cu ora 10.

Dosarul de concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare:
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii și a certificatului de căsătorie, după caz.
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat.
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor.
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pe care candidează.
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 7. curriculum vitae.
 8. consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarele de participare la concurs se vor depune până in data de 30.06.2022, ora 16.00 la sediul Spitalului Orășenesc Victoria, str. Băii nr. 2.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here