În urma articolului publicat de ziarul “Monitorul de Făgăraș“ în data de 20.09.2022,  reprezentantul Sindicatului Liber Unirea al Societății Pirochim Victoria S.A. solicită dreptul la replică. În acest context s-au formulat răspunsuri, argumente și contra-argumente pentru afirmațiile reprezentanților Sindicatului și Societății Fabrica de Pulberi Făgăraș.

  •   Studiul de fezabilitate deținut de Societatea Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș presupune o retehnologizare prin relocarea unor utilaje existente din cadrul fostei linii de fabricare pulberi cu dublă bază. Prin Studiul de fezabilitate de la Victoria se dorește realizarea unei linii moderne de fabricație, în special pentru pulberile cu solvent volatil, pulberi care nu s-au realizat pe platforma Făgăraș. Durata de realizare a studiului este de cca. 6 luni.
  •   Durata de realizare a investiției pentru fabricarea pulberilor este de cca 2 ani de la începerea lucrărilor, maxim 2 ani și jumătate dacă se ține cont și de perioada de testare.
  •   Societățile Pirochim Victoria S.A. și Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș au avut obiecte de activitate diferite. Pulberile cu simplă bază și triplă bază s-au realizat la Victoria, doar prima fază din procesul tehnologic de obținere a pulberii cu triplă bază (prepararea pastei) s-a realizat la Făgăraș. Răspunsul se găsește, de asemenea, la punctul numărul 1 și reamintim că se dorește realizarea unei linii moderne de fabricație, ceea ce cu siguranță ar necesita o investiție mai mare însă, astfel, vor fi atinse criterii noi de performanță prin obținerea unor produse conforme, prin costuri reduse de exploatare și de asemenea prin asigurarea unei siguranțe sporite în exploatare.
  •   Pe platforma Societății Fabrica de Pulberi Făgăraș există deja tehnologia de producere a pulberilor și o parte din instalațiile necesare pentru producerea pulberilor cu dublă bază.  Pe platforma Societății Pirochim Victoria există tehnologia de producere a pulberilor cu simplă și triplă bază, pe instalațiile existente. De asemenea amintim că pulberea sferică a fost obținută prin cercetare proprie și a fost omologată la Victoria.
  •   Prezența instalației de recuperare acizi la Făgăraș nu reprezintă în sine un avantaj, avându-se în vedere capacitatea mică a acesteia, precum și faptului că ea este conexă instalației de fabricare a explozibililor primari, existentă și funcțională. La fabricarea pulberilor cu simplă și triplă bază nu este nevoie de o instalație de recuperare a acizilor uzați. Realizarea unei instalații noi de reconcentrare acizi se impune doar în cazul fabricării, pe una dintre cele două platforme, a nitrocelulozei. Impactul asupra mediului a tehnologiilor de fabricare a pulberilor cu simplă, triplă bază și sferică – aflate în portofoliul S. Pirochim Victoria S.A., este mult mai mic decât cel al fabricării pulberii cu dublă bază
  •   Pirochim se află în Sit Natura 2000, o arie protejată care face parte din rețeaua europeană Natura 2000, dar reglementările acesteia nu se referă la obiectivele industriale existente. Prin realizarea pulberilor pe simplă, triplă bază și sferică, eventual și dublă bază, impactul asupra mediului va fi mic, avându-se în vedere modernizarea tehnologiilor utilizate, comparativ cu cele existente.
  •    În ţara noastră, pulbere piroxilinică cu simplă bază s-a produs numai la Victoria,  utilizându-se nitroceluloza fabricată tot la Victoria,  nu la Fabrica de Pulberi Fagaraș, cum s-a menționat în declarația făcută de liderul Sindicatului Nitramonia-Rompiro. În ceea ce privește pulberea cu triplă bază, aceasta a fost fabricată și comercializată de Pirochim SA, Fabrica de Pulberi Fagaraș fiind doar furnizor de nitroglicerină livrată în amestec cu nitroceluloza de la Victoria.

 Dintre avantajele unei investiții la Societatea Pirochim Victoria S.A. enumerăm:

Platforma Pirochim Victoria are un amplasament foarte bun pentru fabricarea pulberilor, a explozivilor în general, așezată la poalele munților, fiind situată la distanță de orice zonă locuită (Viștișoara 6 km, Or. Victoria 4 km, Viștea de Sus 4 km). Fabrica de Pulberi Făgăraș are în apropiere zone locuite, în dezvoltare, și s-ar putea ca, într-un orizont de circa 10-15 ani, să se facă demersuri pentru mutarea în altă locație, așa cum se întâmplă la Brașov cu Societatea Carfil. Pirochim Victoria dispune de poligon pentru teste balistice și alte amenajări speciale. Fabrica de Pulberi Făgăraș nu mai are poligon, testele balistice sunt obligatorii și trebuie făcute în timpul procesului de productie pentru subloturi. Accesul la căi de comunicație  este facil (șosea și acces direct la calea ferată). De asemenea, Platforma Pirochim are utilitățile asigurate (energie electrică, gaz, apă, agent termic) și este racordată la o stație de epurare fizico–chimico-biologică, existentă pe platforma industrială Victoria. Având în vedere amplasamentul, infrastructura existentă și spațiul disponibil, pe această platformă s-ar putea produce și alte produse care țin de asigurarea bazei materiale pentru Forțele Sistemului National de Apărare. În cazul repornirii pe instalația veche, costurile totale privind investițiile vor fi mai mici decât în cazul achiziției unei linii noi, dar nivelul tehnologic va fi depășit moral. Costurile pe unitatea de produs vor fi mai mari, (consumuri energetice, pierderi în procesul tehnologic). De asemenea, întreținerea poate genera costuri neprevăzute și chiar blocarea producției pe durate lungi, datorate vechimii instalației, lipsei de pieselor de schimb, utilajele fiind în majoritate unicat, siguranța în exploatare este mai mică. Din motivele expuse mai sus considerăm că, pentru fabricarea pulberilor, este necesară achiziția de utilaje/instalaţii de generaţie nouă, cu grad ridicat de automatizare, care să asigure calitate, fiabilitate, mentenanță ușoară, costuri de fabricație reduse și o siguranță în exploatare mărită. Varianta pentru care se va face investiția se va alege în urma concluziilor rezultate din studiile de fezabilitate. Pulberi mai ieftine și de calitate vor face ca muniția produsă de Romania să fie mai ieftină și de calitate. (Sindicatul Liber Unirea prin Președinte Savu Mihai Christian)

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here