Școlile din județul Brașov au fost verificate, în ultimele luni, de reprezentanții  Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ), Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ Braşov),   Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov și cei ai primăriilor locale.  Concluziile au fost înregistrate într-un raport prezentat prefectului judeţului, Mihai Cătălin Văsii.

Neregulile descoperite  

 •   deficienţe în ceea ce priveşte sistematizarea rutieră în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 •  deficienţe în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare pe linia sistemelor de securitate privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar (lipsa/lipsa revizuirii la împlinirea termenului de 3 ani a Analizei de risc la securitatea fizică la unele unităţi de învăţământ, lipsa avizului Proiectului sistemului tehnic de alarmare,  lipsa contractelor de mentenanţă a sistemelor tehnice de alarmare cu societăţi specializate la unele unităţi de învăţământ, neimplementarea sau implementarea parţială a măsurilor dispuse în cuprinsul Analizei de risc la securitatea fizică);
 •  nesolicitarea sau neobţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu;
 • nemenţinerea în totalitate în stare de funcţionare a iluminatului de securitate;
 • exploatarea unor instalaţii electrice cu improvizaţii; neechiparea unor aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu detectoare de gaz;
 •  finisaje din materiale combustibile;
 •  termen de valabilitate depăşit la unele mijloace de primă intervenţie la incendiu;
 •  nerespectarea termenelor pentru efectuarea lucrărilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;
 •  lipsa staţiilor „izolator” pentru izolarea copiilor cu simptomatologie specifică;
 • lipsa cabinetelor medicale în şcoli – majoritatea unităţilor de învăţământ din mediul rural colaborează cu cabinetele de medicină de familie.
  Măsurile dispuse şi termenele stabilite pentru conformare vor fi verificate în cadrul unor acţiuni ulterioare, comisiile mixte de control desemnate prin ordin al prefectului, urmând să se desfăşoare verificări pe tot parcursul anului şcolar 2022-2023. Reprezentantul Consiliului Judeţean Braşov a prezentat unele oportunităţi de finanţare a proiectelor privind creşterea gradului de siguranţă în unităţile şcolare, cu accent pe cele curprinse în Planul naţional de redresare şi rezilienţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here