Auditorii Curții de Conturi au identtificat o serie de nereguli la primăriile verificate în cursul anului 2022. Cele mai multe se referă la modul în care au fost stabilite veniturile salariale ale funcționarilor publici, ale viceprimarilor și primarilor, la achizițiile pubice și la modul în care se înregistrează patrimonial UAT. La nivelul județului Brașov au fost verificate 11 UAT-uri printre care Făgăraș, Șercaia, Voila, Mândra, Victoria.

Nereguli la Primăria Făgăraș

Auditorii Curții de Conturi au sesizat organele de urmărire penală în cazul Primăriei Făgăraș, fiind singura din județ  la care s-au identificat nereguli grave, iar măsurile impuse ]n urma auditului Cur’ii de Conturi nu au fost aplicate pentru recuperarea prejudiciilor.

  • ,, În baza prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au sesizat organele de urmărire penală în cazul unei entități (UATM Făgăraș), pentru fapte de nerecuperare a prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi și fără ca entitatea să aducă argumente temeinice în sprijinul omisiunii de îndeplinire a măsurilor din decizie și de recuperare a prejudiciilor“ scriu în Raport auditorii Curții de Conturi.

Salarii nejustificate

Legea-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, nr. 153/2017 a creat începând cu data de  1 iulie 2017, cadrul legislativ pentru dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de supraveghere a aplicării acestora, pentru crearea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale, precum și remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

  • ,,În urma misiunilor de audit financiar s-a constatat că, majoritatea unităților administrativ-teritoriale au continuat practica acordării de venituri salariale fără bază legală, fie prin majorarea indemnizației funcțiilor de demnitate publică/a salariului de bază sau acordarea unor venituri salariale necuprinse în Legea nr. 153/2017,  fie prin acordarea de sporuri care prin cumularea cu celelalte venituri salariale au condus la depășirea indemnizației viceprimarului localității, exclusiv majorarea cu 25% pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile“ explică auditoria CC.

Primarii și-au ajustat nejustificat indemnizațiile  

Majoritatea primarilor și viceprimarilor și-au majorat ilegal indemnizațiile cu sporuri provenite din proiecte europene.

  • ,,Majorarea indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică (primar și/sau viceprimar) cu un spor pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în procent superior celui corespunzător numărului de proiecte aflate în implementare la nivelul unității administrativ-teritoriale sau acordarea acestui spor în perioadele în care nu se implementează astfel de proiecte sau implementarea este suspendată“ explică auditorii ]n raport.

Astfel de situații s-au întâlnit la primăriile Șercaia, Crizbav,   Hălchiu,   Tărlungeni. Și unii funcționari publici au beneficiat de indemnizații majorate illegal prin dărnicia ordonatorilor de credite.  Astfel de situații s-au înregistrat la Augustin și Șercaia.

Achiziții ilegale

Programul de cadastrare gratuită a dus la încheierea de către primării de angajamente cu firme specializate pentru lucrări de topografie și cadastru. Numai că unele primării au ales să încheie contracte cu persoane juridice neautorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, spun auditorii CC.  Astfel de situații s-au înregistrat la UATM Codlea, UATC Șercaia, UATC Ungra.

Indemnizaţii de hrană pentru viceprimari

Totodată, la primăriile Augustin şi Şercaia, Curtea de Conturi a stabilit că indemnizaţiile primarului sau viceprimarului au fost majorate prin utilizarea unui salariu minim brut pe ţară superior celui prevăzut de dispoziţiile legale pentru calcul indemnizaţiei persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică. De asemenea, în raport se mai arată că în comunele Augustin, Ormeniş, Moieciu şi Şercaia viceprimarii şi unii salariaţi ai primăriilor au beneficiat de o majorare a veniturilor lunare prin acordarea unor adaosuri salariale (indemnizaţie de hrană, spor pentru exercitare control financiar preventiv).   (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here