Chiar dacă polițiștii locali din comuna Jibert și-au reluat activitatea, problemele acestora nu s-au încheiat. Cei 3 polițiști locali angajați la Poliția Locală Jibert sunt nevoiți să-și improvizeze uniformele de serviciu și să folosească doar echipamente  vechi. În dotarea acestora intră doar spray-uri care sunt vechi din 2017. Și asta întrucât conducerea Primăriei Jibert nu le pune la dispoziție vestimentația și dotarea legală, motivând lipsa banilor.

 • ,,Avem ținuta de 2-3 ani, este uzată. Ne cumpărăm îmbrăcăminte din târg care să fie cât de cât apropiată de cea legală. Emblemele le mutăm de la o ținută la alta, inclusiv la caschetă. Spray-ul îl avem din 2017, probabil este și expirat. Am cerut periodic conducerii primăriei vestimentație nouă, dar ni se spune că nu sunt bani. Ultima solicitare am depus-o luna trecută“ spune Sorin Bercan, polițist local.

Același polițist local aducea, în luna ianuarie 2023, acuzații primăriei că mașina achiziționată de primărie pentru Poliția Locală era folosită de alți funcționari publici.   Contactat telefonic viceprimarul Vaida Bucur cu atribuții de primar a justificat situația:

 • ,,Dotarea Poliției Locale nu s-a făcut de vreo 2 ani. În prima ședință de CL Jibert când vom avea o rectificare  a bugetului local vom cuprinde o sumă pentru vestimentația lor. Avem 2000 lei/an pentru fiecare polițist local, nu 4000 lei cât vor ei. Nu știu nimic de spray-urile pe care le au“ explică Vaida Bucur, viceprimar cu atribuții de primar.

Ce spune legislația

Poliția locală funcționează în baza Legii 155/2010.

Art. 32. (1) Poliţia locală poate deţine, administra şi/sau folosi, după caz, în condiţiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate şi dotate cu dispozitive de avertizare sonore şi luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor şi valorilor dotate potrivit legii, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

(2) Proprietatea asupra oricăror bunuri materiale din dotarea poliţiei locale aparţine unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia celor închiriate, luate în administrare sau în folosinţă de la alte entităţi publice sau private, după caz.

(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor şi a însemnelor distinctive ale poliţiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia se organizează şi funcţionează.

(4) Poliţia locală poate constitui, în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, dispecerate pentru coordonarea activităţii personalului şi intervenţie, cu echipaje proprii, la obiectivele date în competenţă.

Art. 33

(1) Personalul poliţiei locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive şi, după caz, cu:

 1. a)arme letale de apărare şi pază sau arme neletale destinate pentru autoapărare;
 2. b)mijloace individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare prevăzute la art. 24 (1), în cazul poliţiştilor locali, sau cele prevăzute de art. 45 din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului contractual.

Ping pong cu Poliția Locală Jibert  

Reamintim că în luna ianuarie, prin HCL nr. 4/10.01.2023, Poliția Locală Jibert a fost desființată. Proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul Vaida Bucur cu atribuții de primar, a fost motivat de acesta prin investiția realizată de la bugetul local constând în camera  de supraveghere montate e raza comunei. Actul normativ  local  privind desființarea compartimentului Poliție Locală Jibert   a fost aprobat de  7 consilieri locali ai comunei Jibert (3 Pro România, 2 PSD, 1 UDMR, 1 PNL).    Prefectura Brașov nu a avizat  HCL nr. 4, considerând-o ilegală. Instanța de Contencios administrativ a impus anularea HCL nr.4/10.01.2023 emisă de CL Jibert. Astfel că CL Jibert a fost convocat în ședință extraordinară în 24 februarie 2023 când a fost nevoit să aprobe proiectul HCL privind revocarea HCL.nr.4 /10.01.2023. Acest lucru a însemnat funcționarea în continuare a  Compartimentului Poliție Locală Jibert cu cei 3 polițiști locali.

Polițistul local care și-a căutat dreptatea în instanță

Sorin Bercan, polițistul local de la Jibert, a contestat în instanță Dispoziția nr.  26 din data de 27 ianuarie 2023 semnată de viceprimarul Bucur Vaida cu atribuții de primar, Dosarul nr. 726/226/2023 fiind înregistrat la Tribunalul Brașov  în data de 20 februarie. Instanța i-a dat câștig de cauză și a suspendat actul administrative local, astfel că acesta putea reveni pe funcție.

 • Solutia pe scurt: ,,Admite în parte cererea formulată de reclamantul BERCAN SORIN în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Comunei Jibert. . Dispune suspendarea executării Dispoziţia viceprimarului cu atribuţii de primar al Comunei Jibert nr. 26 din data de 27.01.2023, până la pronunţarea instanţei de fond. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Local Jibert nr. 4 din 10.01.2023. Obligă pârâţii la plata către reclamant a sumei de 2040 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 28.02.2023. Document: Hotarâre  144/2023  28.02.2023“.

Polițistul local încearcă acum să recupereze cheltuielile de judecată în valoare de 2.040 lei de la CL Jibert. După mai bine de 3 luni, legislativul nu i-a plătit respectiva sumă lui Sorin Bercan.

 • ,,Trebuie să primesc această sumă, este aproape cât salariul meu net pe lună, de 2600 lei“ spune polițistul local.
 • ,,Astăzi (n.r. 7 iunie a.c.) am semnat ordinul de plată pentru Sorin Bercan“ a spus viceprimarul Vaida Bucur.

 I-au diminuat și leafa

Polițistul local Sorin Bercan s-a adresat conducerii Primăriei Jibert printr-o adresă înregistrată la data de 25 mai 2023 prin care cere justificarea diminuării salariului său în luna aprilie a.c. și baza legală prin care ,,la anumite persoane angajate în Primăria Jibert au fost majorate indemnizațiile“, specificând indemnizațiile primarului și viceprimarului.

 • ,,Nu i-a fost diminuat salariul, dar pentru că a fost în concediu medical nu a primit indemnizație de hrană“ explică Vaida Bucur cu atribuții de primar.

Salariile din Primăria Jibert

Conform grilei de salarizare (Legea 153/2017) publicată pe site-ul Primăriei Jibert, în luna aprilie 2023, erau 24 de angajați  în instituție. Pe lângă cei 2 contabili, 3 consilieri sau  5 muncitori sunt angajați și 3 șoferi. Viceprimarul Vaida Bucur spune că sunt necesare 3 posturi de șoferi pentru că primăria se ocupă și de SVSU, de microbuzul școlar și mai are și alte utilaje (camion) în dotare. Salariile de bază ale angajaților  plătite de la bugetul local sunt:

 •  Primar- 9.200 lei
 •   Viceprimar: 6900 lei

Menționăm că funcția de primar este ocupată de viceprimar.

 •   Secretar: 6.240 lei, voucher de vacanță 1450 lei și indemnizație de hrană 347 lei
 •  Inspector I superior: 6.210 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Consilier I principal: 5.290 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Referent II superior: 4.600 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Referent II principal: 3.910 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Consilier I asistent: 5.520 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Contabil (referent II superior): 5.520 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei, spor CFP de 552 lei
 •  Consilier I superior: 6.210 ei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Referent II asistent: 3.910 ei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Asistent social: 5.290 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Șef SVSU: 3.910 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Guard: 3.910 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Muncitor calificat (2 persoane): 3.450 ei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Muncitor calificat, 2 persoane: 3.910 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Șofer, 2 angajați, 3.910 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Muncitor necalificat: 3.000 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Șofer II:  3000 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 347 lei
 •  Polițist local III, principal: 3.220 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 750 lei
 •  Polițist local III, (2 persoane): 3000 lei, voucher de vacanță 1450 lei, indemnizație de hrană 750
 •  Asitent personal: 3000 lei (Lucia BAKI)

salarii Jibert

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here