•   Concesionarea reţelelor de gaz, în linie dreaptă

  •   Căminul cultural din Dridif va fi  modernizat cu aproape un milion de lei

  •   Sătenii comunei plătesc 9 lei/persoană/lună pentru salubritate

Sătenii din comuna Voila îşi doresc reţea de gaz metan în sate şi ştiu că administraţia publică locală este preocupată să realizeze această investiţie.  Nu este singura primărie din Ţara Făgăraşului care intenţionează să concesioneze reţele de gaz existente şi nedate în folosinţă către firmele specializate, dar şi să înfiinţeze noi reţele de gaz. Comunele Lisa, Viştea, Recea, Voila s-au agăţat de această oportunitate prin care pot atrage în comunităţiile lor aceste investiţii cu cheltuieli minime. În comuna Voila există reţea de gaz metan funcţională în satul Voivodeni, dar nu şi în celelalte sate. ,,Prin extinderea reţelei de gaz de la Voivodeni vom ataşa proiectul pentru satele Ludişor, Dridif şi Sâmbăta de Jos. Distrigaz Sud a acceptat această formulă şi va concesiona reţele din aceste trei sate. De 4 ani lucrăm însă la documentaţiile aferente concesionării şi încă nu au fost finalizate. S-a schimbat şi legislaţia şi în perioada următoare vor apărea şi normele de aplicare, care, se pare, vor uşura şi scurta termenele şi birocraţia. Mai mult redevenţa va intra în contul primăriei, aşa cum este normal. Eu sper că într-o lună şi jumătate să parafăm concesionarea reţelelor către distribuitorul de gaz pentru cele trei sate” a explicat Gheorghe Osalciuc, primarul comunei Voila. Aceleaşi proceduri sunt urmate şi de primarii din celelalte comune.

Povestea reţelelor de gaz din comuna Voila

,,Nu ştiu când va arde gazul în gospodării, dar ştiu că de 30 de ani sătenii aşteaptă. Lucrez la aceste demersuri de 4 ani, dar ne apropiem de final.   Eu m-am ocupat de conductele vechi, uzate, le-am spălat, pulverizat pentru a putea fi folosite. Procedura este greoaie pentru că a fost nevoie să stea la aceeaşi masă reprezentanţii mai multor instituţii. După concesionarea reţelelor, Distrigaz  prezintă dosarul la ANRE pentru obţinerea cotei de gaz şi a licenţei de distribuţie pentru cele trei sate ca extindere a reţelei de la Voivodeni. Primăria Voila va depune o altă adresă la Distrigaz  cu numărul de abonaţi din fiecare sat. Când sunt finalizate toate aceste documente, ele ajung pe masa Transgaz. Reprezentanţii Transgaz  au fost deja pe teren, au verificat staţiile de presiune, dar urmează o verificare a reţelelor şi staţiilor de reglare, după care se va monta contorul de gaz.  Avem staţii de reglare  la Ludişor, Dridif şi o staţie comună pentru  Sâmbăta de Jos şi Voila. În prezent mai avem de montat câteva răsuflători pe reţele, iar la fiecare branşament numărul de casă. Aşa au cerut cei de la Distrigaz. Pentru a putea fi parafată concesionarea a fost nevoie de intabularea tuturor traseelor pentru a primi distribuitorul dreptul de servitute. Toate procedurile urmate au însemnat costuri care au fost suportate de la bugetul local” a mai spus primarul Osalciuc.

 Alt proiect pentru  Voila

Comuna Voila va avea vreo  900 de abonaţi la Distrigaz Sud:  Sâmbăta de Jos 170, Ludişor 128, Dridif 170, Voila 200, iar Cincşor   220.

  • ,,La Voila este o situaţie încurcată în privinţa alimentării cu gaz metan. Sunt peste 25 de ani de când s-a lucrat la această investiţie care a rămas nefinalizată, deşi ţevile de alimentare sunt băgate în pământ.  Pe partea dreaptă a DN1, spre Olt, conducta este din metal şi trebuie schimbată, doar că nu se poate face din motive pur tehnice.  Am găsit o altă  soluţie,  un alt traseu al conductei de alimentare pentru cele 60 de gospodări din această zonă, prin  spatele gospodăriilor. Folosim conducte mari pe străzile principale, iar pe cele secundare se va face alimentarea cu conducte aeriene.  Pentru Voila şi Cincşor am întocmit  un proiect comun şi am  depus deja o adresă la Distrigaz pentru concesionare” a mai spus primarul Osalciuc.

Apă şi canalizare

  • Cu excepţia  satului Sâmbăta de Jos, toate celelalte beneficiază de reţea de apă potabilă alimentată din sursa Pojorta.  Reţea de canalizare funcţională există în satele Dridif şi Voila. ,,În cel mult 3 luni vom  da în folosinţă reţeaua de canalizare de Voivodeni.  Pentru canalizarea din  satele Cincşor şi Sâmbăta de Jos avem un proiect depus pentru finanţare din fonduri guvernamentale. Singurul sat oropsit în privinţa apei este  Sâmbăta de Jos, dar aşteptăm ca proiectul depus să fie finanţat în acest an. În caz contrar  vom aloca fonduri de la bugetul local pentru această investiţie. Nu se poate ca în 2021 oamenii să nu aibă apă potabilă de la reţea. În plus apa din fântâni este nepotabilă. În comună, pentru apă şi canalizare se plăteşte 5,2 lei/mc. În prezent se încasează facturile la primărie, dar în cel mult 2 luni vom preda aceste servicii la SC Apa Canal Sibiu” a mai spus primarul comunei Voila.

Serviviile de salubritate în comună sunt prestate de SC RELIVO SRL, care percepe 9 lei/persoană/lună începând cu ianuarie 2021, până la acea dată tariful fiind de 8 lei/persoană/lună.

 

Cămine şi străzi modernizate

Toate căminele culturale din comună au fost modernizate şi utilate. Mai puţin cel din Dridif care va intra într-un proiect de reabilitare totală în valoare de până la un milion de lei.

  • ,, Când am preluat funcţia nciun cămin nu era reabilitat, erau băncuţe şi mese, veselă de toate felurile. Toate căminele au fost dotate cu veselă, scaune, mese, bucătării utilate.  La căminul de la Dridif avem un proiect amplu care presupune subzidire, recompartimentare, modernizare, schimbare acoperiş. Finanţarea este aprobată prin CNI, proiectul fiind în prezent la a doua analiză” a declarat primarul.

Costuri importante au înregistrat şi investiţiile din şcoli, dar şi pentru aplicarea legilor funciare.

  • ,,Am împărţit 5000 ha de  teren, servicii care au costat. Pot spune că la nivelul comunei cam 70% din fondul funciar a fost clarificat, au fost eliberate titluri de proprietate însoţite de CF-uri. Un ajutor este şi încadrarea comunei în programul naţional de cadastru prin care se face gratuit cadastrarea terenurilor din extravilan şi intravilan, dar şi intabularea lor.  Astfel se actualizează şi baza de date pentru impozitare. Şi şcolile au beneficiat de investiţii şi reparaţii,  au fost zugrăvite, dotate, iar la Voila s-au montat 2 centrale termice, iar la Cincşor una. De asemenea, sediul primăriei a fost modernizat, lucrările fiind suportate, în etape, de la bugetul local” a adăugat primarul.
  • Despre  drumuri, primarul spune că  în toate satele străzile sunt asfaltate în mare parte. ,,Doar la Voivodenii Mici sunt probleme, dar aici sunt în derulare lucrări de infrastructură.  Am întocmit un proiect  pe care-l depunem spre finanţare pe programe guvernamentale  pentru asfaltarea tuturor străzilor nemodernizate din satele comunei.   Pot spune că în toate domeniile s-a mişcat un pic. Dacă nu ne implicam în mai multe investiţii,  toată comuna avea astăzi gaz metan” a încheiat primarul comunei Voila, Gheorghe Osalciuc. (Lucia BAKI) 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here