Primăria Făgăraş a golit bugetul municipiului, în 3 ani, cu 2,4 milioane de lei, aproape o jumătate de million de euro pentru plata servicilor de pază. Primarul a încredinţat aceste servicii firmei Royall Security  în anii 2018, 20129 şi 2020, dar a continuat şi în 2021. Tot ce este legat de pază, protecţie, dotare cu sisteme de alarmă, etc. este încredinţat firmelor administrate de Alexiei Tronciu.  Este de notorietate în urbe legătura strânsă între Tronciu şi edilul de la Făgăraş. La fel de cunoscută este însă şi situaţia acestuia în raport cu legea.   Cum spun unii localnici, s-a pus ,,lupul paznic la oi”.

Condamnat la 1,7 ani de închisoare  cu suspendare pentru înşelăciune şi fals 

 •   ,, În baza art. 52 alin. 3 Cod Penal raportat la art. 322 alin. 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul TRONCIU ALEXIEI la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participatie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În baza art. 244 alin.1 si 2 Cod Penal,cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal şi art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul TRONCIU ALEXIEI, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată. În baza art. 38 alin. 1 raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 4 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 3 luni închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare. În baza art. 91 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante de 1 an şi 7 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, care curge de la data rămânerii definitive a prezentei, conform art. 92 Cod penal. (…)    În baza art. 93 alin. 3 Cod penal cu aplic. art. 404 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş sau în cadrul Primăriei Comunei Mândra.   În baza art. 19 Cod procedură penală şi art. 1.357 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, admite acţiunea civilă şi obligă pe inculpaţii TRONCIU ALEXIEI şi S. CLUB LORAL SRL să plătească, în solidar, părţii civile UAT COMUNA BECLEAN – prin primar, debitul principal în sumă de 4464 lei, şi a dobânzii legale, calculată asupra debitului principal, din data de 23.12.2015 şi până la restituirea integrală a acestuia, cu titlu de daune materiale. În baza art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală obligă inculpaţii TRONCIU ALEXIEI şi S. CLUB LORAL SRL la plata sumei de 400 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.07.2020. Document: Hotarâre  178/2020  27.07.2020” se arată în sentinţa Judecătoriei Făgăraş.
 •    Curtea de Apel, respinge apelul inculpaţilor. ,, Apelul declarat de inculpaţi a fost judecat la Curtea de Apel Braşov, care prin hotărârea 172/10 martie 2021 îl respinge. Respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpatul Tronciu Alexiei şi inculpata Societatea CLUB LORAL SRL, împotriva sentinţei penale nr. 178/27.07.2020 a Judecătoriei Făgăraş, pronunţată în dosarul nr. 4892/226/2016, pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul Tronciu Alexei şi inculpata Societatea CLUB LORAL SRL la plata sumei de 200 lei fiecare către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 10 martie 2021Document: Hotarâre  172/2021  10.03.2021” se arată în sentiţa Curţii de Apel Braşov.

Contracte pe bandă runată  

 •   Contract  nr.  38.370/ 29.11.2018 încheiat de Primăria Făgăraş şi SC Royall Security SRL pentru ,,Servicii  de pază şi protecţie la depozitul de deşeuri menajere din municipiul Făgăraş”   este  în valoare de 85.765,68 lei  şi era  valabil până la 31 mai 2019. Plata acestuia se asigura de la bugetul local
 •  Prin Nota de comandă nr. 25512/1/31 august 2018/1/ 20 aprilie 2018, Primăria făgăraş a contractat ,,Servicii pază la rampa de deşeuri neconformă cu activitate sistată”, achiziţie directă cu SC Royall Security,  în valoare de 42.882,84 lei din banii contribuabililor făgărăşeni. Contractul era pentru  pentru perioada 1 septembrie 2018 până la 31 decembrie 2018.
 •  Contractul nr. 17336/ 15 iunie 2018 a fost încheiat de Primăria Făgăraş cu SC Royall Alarms SRL  pentru ,,Sistem supraveghere video la Şcoala Generală Ovid Densuşianu”, tot achziţie directă, în valoare de 23.376,36 lei, sursa fiind tot bugetul local.
 • Contract subsecvent nr. 13896 din 26 aprilie 2018 pentru ,,Servicii de pază şi protecţie la obiective de interes public ale Municipiului Făgăraş” a fost încredinţat tot firmei Royall Security, prin achiziţie directă, în valoare de 538.855,80 lei, pentru perioada 1 mai  2018 până la 31 aprilie 2019. Prin  actul adiţional nr. 1 din data de 7 ianuarie 2018 s-au mai adăugat de la bugetul local încă 15.422,40 lei cu TVA.

În 2019 se  continuă contractele

 •  Contract subsecvent nr. 66072/30 septembrie 2019 pentru ,, Servicii de paza şi protecție pentru obiectivul rampa deşeuri municipiul Fagaraş”, achiziţie direct a primăriei Făgăraş cu Royall Security, în valoare de 187.639,20 lei, bani de la bugetul local. Acest nou contract se  referă la perioada  1 octombrie 2019 la 30 septembrie 2020.
 •   Şi în 30 mai 2019  s-a încheiat un nou contract   cu SC Royall Security SRL pentru  ,,Servicii pază la rampa de deşeuri cu activitate sistată a municipiului pentru perioada 1.06.2019- 31.08.2019”, în valoare de 47.295,36 lei de la bugetul local.
 •  Contractul  nr. 44215/2.05.2019 pentru   ,,Servicii de pază şi protecţie la obiective de interes public ale Municipiului Făgăraş”,  în valoare de 587.307,84 lei de la bugetul local, a fost încredinţat de Primăria Făgăraş tot firmei Royall  pentru perioada  mai 2019- 30 aprilie 2020.

2020, alt an, noi contracte, dar majorate

 •   Contract subsecvent nr. 46752 din 18 septembrie 2020 încheiat de Primăria Făgăraş pentru ,, Servicii pază la la rampa de deşeuri a municipiului Făgăraş”, procedură proprie, cu Royall Security în valoare de 201.190,92 lei, de la bugetul local, pentru perioada  10 2020- 30.09.2021.
 •   Contract subsecvent nr. 31939 din 28 aprilie 2020 pentru ,, Servicii de pază şi protecţie la obiective de interes public ale Municipiului Făgăraş”   în valoare de 626.420,76 lei,  de la bugetul local, valabil de la 1 mai 2020 la 30 aprilie 2021, a fost încredinţat de Primăria Făgăraş tot firmei Royall Security.  Contractele au continuat şi în 2021. Va urma. (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here