Nu mai încape îndoială că bugetul Făgăraşului este direcţionat după voia şi pixul primarului. Au constatat nu doar consilierii locali ci şi auditorii Curţii de Conturi, care au prezentat abaterile ordonatorului principal de credite al Municipiului în Rapoartele  întocmite  în urma controalelor efectuate în 2017, 2020 şi 2021.  Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre  privind participarea lor la cursuri de pregătire în domeniul adminstraţiei publice   în şedinţa ordinară a CL Făgăraş de marţi, 31 august a.c. Iniţiativa a aparţinut consilierului local PSD, Aurel Ludu, care a întocmit proiectul de hotărâre cu documentele aferente, iar în  toate comisiile de specialitate  din cadrul Legislativului proiectul a primit aviz favorabil, iar în plen proiectul a fost aprobat. Conform art. 217 din OUG 57/3.07.2019 privind Codul Administrativ:

  • ,,Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională. Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, în condiţiile legii. Autorităţiile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie”.

Conform cererii depuse de consilierul local Aurel Ludu la Primăria Făgăraş pentru primar şi director economic, suma propusă pentru susţinerea acestor cursuri a fost cea stabilită de primar în comisiile de specialitate, respectiv 30.000 lei, aşa cum specifică Aurel Ludu în documente.   Numai că acelaşi primar a cerut în raportul de specialitate:

  •   ,,Datorită fondurilor insuficiente propun a se amâna pregătirea şi de a-şi plăti fiecare consilier pregătirea”.

Nu la fel a procedat acelaşi primar în 2017 când şi-a plătit din banii făgărăşenilor cursurile de pregătire profesională, cazarea şi transportul  la Mamaia,  în plină vară.  Acest lucru a fost depistat de auditorii Curţii de Conturi care l-au obligat pe primar să dea banii înapoi. ,,Plata fără bază legală din bugetul local a contravalorii  unor cursuri de pregătire  şi perfecţionare profesională  pentru primarul şi viceprimarul UAT M Făgăraş . S-a constatat că în 2017  s-au efectuat  plăţi în sumă totală de 9.460 lei  către SC Lectoform Travel  şi SC Lectoform  Consulting SRL, reprezentând  servicii de cazare hotelieră  curs şi tarif  curs  pentru primarul şi viceprimarul Municipiului Făgăraş: Factura  nr. 2183/22.06.2017 în valoare de 231.860 lei  emisă de Lactoform Travel SRL  şi achitată cu OP nr. 1950/20.07.2017…” se arată în raportul Curţii de Conturi din 2017.  (vezi facsimil)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here