La Spitalul Municipal Făgăraş apele sunt tulburi. Nemulţumirile cresc de la o zi la alta în rândul angajaţilor. S-au revoltat  cei de la Secţia Cardiologie ale căror drepturi  au fost încălcate de conducerea  unităţii spitaliceşti, însemnând consiliul de administraţie şi director. Şi pentru că nu le-au fost ascultate şi îndeplinite doleanţele, legale  de altfel, au chemat în judecată Spitalul şi au câştigat, instanţa obligând unitatea să le plătească lefurile şi sporurile tăiate abuziv. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. ,,Revoltaţii” au fost penalizaţi, dar nu direct ci cu ajutoare racolate din cadrul UAT Făgăraş.  În ultima zi a lunii martie 2021, un proiect HCL iniţiat de Executiv a ajuns pe masa CL Făgăraş. Părea o simplă modificare de organigramă la Spitalul Municipal aflat în subordinea UAT Făgăraş. Numai că angajaţii de la Cardiologie s-au regăsit printre rândurile actului normativ local în sensul  pierderii locurilor de muncă, aşa cum au susţinut ei.

Memoriul angajaţilor,  trecut cu vederea de consilierii locali

Pentru a opri tăvălugul pornit asupra lor, cei 18 angajaţi de la Cardiologie s-au adresat consilierilor locali printr-un memoriu.  ,,Conducerea spitalului doreşte să înfiinţeze o secţie ATI Coronarieni de sine stătătoare, a modificat organigrama, s-au aprobat posturi de asistente debutante, de îngrijitoare şi un post de medic. Spitalul doreşte să facă noi angajări ca personalul deja existent să nu mai poată funcţiona pe TIC.  Cine crede că poate să angajeze o asistentă debutantă să lucreze în terapie intensivă coronarieni fără o iniţiere prealabilă nu înţelege şi nu cunoaşte absolut nimic din ceea ce înseamnă un pacient cardiac şi ce presupune îngrijirea lui. Un pacient cardic este cu risc mare de deces, cu risc mare de stop cardio-respirator unde trebuie intervenit de urgenţă, unde este nevoie de cel puţin 2 oameni care să-i asigure primul ajutor.  Vă rugăm să reveniţi asupra deciziei de a angaja alt personal pe compartimentul Terapie Inensivă Coronarieni atâta timp cât noi ca şi număr de asistente corespundem organigramei pe TIC şi Cardiologie, personalul nu trebuie suplimentat, doar în locul celor care s-au pensionat (Dana Lucia, infirmieră) şi în locul celor care sunt în concediu de îngrijire a copilului, pe perioadă determnată” scriau  angajaţii  în memoriul remis Legslativului în luna aprilie 2021.

Legislativul adus în faţa instanţei

Majoritatea format în jurul primarului a adoptat însă HCL cu nr. 100/31.03.2021 prin care organigrama se modifica, la fel şi statul de funcţii inclusiv partea care-i  afecta în mod direct pe angajaţii de la Cardiologie. În atare situaţie, cei 18 angajaţi în frunte cu medicul specialist s-au adresat instanţei, văzând că nu găsesc  înţelegere la nivelul Municipalităţii la fel ca şi la nivelul şefiei Spitalului. Dosarul nr. 2367/62/2021 a fost înregistrat la Tribunalul Braşov la data de 2 mai 2021, secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Reclamanţi au fost Blebea Maria Mădălina , Stoia Elena Liliana, Gheorghe Aurica, Trâmbiţaş Monica,  Stoica Camelia Maria, Petraşcu Delia Elena, Tatomir Manuela Adriana, Stolniceanu Elena Adriana, Băcilă Alina, Hornoiu Laura Maria, Comanici Maria, Şovăială Liliana, Horga Elena Adriana,  Dabişte Marioara Cosmina, Sburătură Cristina Maria, Precup Rodiva Marioara şi reclamanta Vâja Drăgoi Viorica, iar pârât Consiliul Local Făgăraş.  Prin acest proces se dorea ,,suspendarea executării HCL  nr. 100/31.03.2021, privind modificarea structurii organizatorice a organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, pentru anul 2021„.  Miercuri, 7 iulie 2021, judecătorul a admis cererea reclamantelor şi a dat câştig de cauză acestora în detrimentul CL Făgăraş. Decizia este cu drept de recurs în termen de 5 zile e la comunicare.

 Ce a dispus instanţa

,,Dispune suspendarea executării parţiale a HCL Făgăraş nr. 100/31.03.2021, privind modificarea structurii organizatorice a organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, pentru anul 2021, numai în ceea ce priveşte suplimentarea cu 1 post medic specialist cardiologie, 2 posturi asistent medical, 3 posturi asistent medical debutant şi 5 posturi îngrijitoare la Compartimentul terapie intensivă coronarieni din cadrul Secţiei de Cardiologie, până la pronunţarea instanţei de fond. Obligă pârâtul să plătească reclamantei Stoia Elena-Liliana suma de 6.020 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată azi, 07.07.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.Document: Hotarâre  719/2021  07.07.2021”.

Încă două dosare împotriva  Spitalului

  •   Aceiaşi angajaţi ai Secţiei Cardiologie  s-au constituit parte civilă şi în Dosarul nr 2395/62/2021 prin care au cerut  anularea deciziilor 192-200, 202-209 din 12 mai 2021 ale conducerii Spitalului. Reclamanţi sunt   Pascu Mariana, Blebea Mădălina, Stoia Elena, ,  Dana Lucia, Gheorghe Aurica,  Precup Rodica, Trâmbiţaş Monica, Sburătură Cristina, Petraşcu Delia, Dabişte Marioara, Tatomir Manuela, Horga Elena, Stolniceanu Elena, Şovăilă Liliana, Băcilă Alina, Comanici Maria, Hornoiu Laura în contradictoriu cu Spitalul Municipal Făgăraş.  
  •   Alt dosar cu nr 2368/62/2021 a fost înregistrat la Tribunalul Braşov  la data de 27 mai 2021 pentru obligaţia de a face. 17 angajate  ale Scţiei Cardiologie  s-au îndreptat astfel împotriva  Spitalului Municipal Făgăraş.  Este vorba despre Pascu Mariana, Blebea Maria Mădălina, Stoia Elena Liliana, Vaja-Drăgoi Viorica, Gheorghe Aurica, Trâmbiţaş Monica, Petraşcu Delia Elena, Tatomir Manuela Adriana, Băcilă Alina, Hornoiu Laura Maria, Comănici Maria, Şovăială Liliana, Horga Elena Adriana, Dăbişte Marioara Cosmina, Sburătură Cristina Maria, Precup Rodica Marioara, Dână Lucia.

Procesul din 2019, câştigat de salariaţi

Pentru a determina conducerea spitalului să aplice legislaţia în litera şi spiritul ei, personalul secţiei Cardiologie a deschis proces în instanţă în 2019. Au semnat acţiunea judecătorească   dr. Blebea Mădălina,  dr. Pascu Mariana, asistentele mdicale Stoia Liliana, Băcilă Alina, Comanici Maria, Gheorghe Aurica, Hornoiu Laura, Şovăială Liliana, Tatomir Manuela, Trâmbiţaş Monica, Vâja Drăgoi Vorica, Petraşcu Delia, Stolniceanu  Elena, infirmierele Horga Adriana, Precup Rodica, Stoica Camelia, Dabişte Mărioara, Sburătura Cristina, toate angajate ale Spitalului Municipal Făgăraş la compartimentul Cardiologie –terapie intensivă coronarieni (TIC). Dosarul nr. 1929/62/2019  a fost închis prin sentinţa definitivă a Curţii de Apel Braşov din data de 30 iulie 2020 care a dat câştig de cauză celor 18 angajate. Numai că şefii de la spital au refuzat, iniţial,  să aplice respectiva sentinţă rămasă definitivă prin care să le fie plătite sporurile cuvenite şi să aplice o încadrare corespunzătoare.

 De ce erau nemulţumiţi angajaţii?  

,, Consiliul de Administraţie al spitalului a decis să taie sporurile, fără explicaţii” spun ei. ,,Compartimentul are începând cu 2010 un număr de 20 de paturi din care 5 paturi la Terapie intensivă coronarieni, aprobate prin Ordinul 648/1.06.2020 al Ministrului Sănătăţii, structură care există şi în prezent. Personalul din secţie lucrează 12 cu 24, din care 6 ore la TIC şi 6 ore la cardiologie, programul fiind aprobat de medicu şef de secţie care întocmeşte şi pontajul angajaţilor. Întreg personalul primeşte sporul aferent timpului lucrat.  Începând cu luna martie 2019, Consiliul de Administraţie al spitalului a decis să taie sporurile angajaţilor, fără explicaţii”  În cazul personalului de la Cardiologie care s-a revoltat, conducerea  a decis însă să modifice  organigrama unităţii, în sensul  de a înfiinţa o secţie ATI Coronarieni pe care să o ocupe cu noi angajaţi, eliminându-i pe cei vechi.  Lucru ce s-a concretizat  prin HCL 100/31 martie 20021.    (Lucia BAKI)  

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here